Hopp til innhold

For første gang økes minstelønna i NNNs bransjer med et tosifret antall kroner

NNNs tariffavtaler har en minstelønnsgaranti der ingen skal tjene mindre enn 85 prosent av snittlønna i mat- og drikkevareindustrien. Den årlige reguleringen er nå klar:

Hånd som holder norske pengesedler. Foto.

Fra 1. mai skal ingen med tariffavtale i NNNs bransjer tjene under 216,15 kroner i timen. Dette er en økning på 10,12 kroner fra i fjor. Lønna tilsvarer en årslønn cirka 420.000 kroner.

– Minstelønnsgarantien har over tid vist seg som en god og bærekraftig ordning. Og det er viktig, det sikrer at vi holder tritt med industrilønningene over tid, sier nestleder Jarle Wilhelmsen til NNN.

Viktig for de lavest lønte

NNN har ikke oversikt over hvor mange som går på minstelønna, men ifølge Wilhelmsen er det stadig flere som havner på den. Rett og slett fordi man ikke får ut nok lønnsheving i de lokale lønnsforhandlingene – eller at bedriftene dropper å gjennomføre disse i det hele tatt.

Det er trist. I den norske lønnsmodellen er de lokale forhandlingene en viktig forutsetning. Det er også arbeidsgiverforeningene enige i
Jarle Wilhelmsen, nestleder

Det er særlig innenfor bransjene egg- og fjærfekjøtt og bakeri- og konditor mange ligger på minstelønna.

– Men satsen er viktig for hele næringsmiddelindustrien, også for dem som ligger langt over. Ved å heve de lavest lønte tar en ut noe av den konkurransevridende effekten. De som aldri gir noe lokalt må også betale dette tillegget, forklarer Wilhelmsen.

Får ikke dobbel økning

NNN tariffavtaler har sentrale forhandlinger fra og med 22. april helt til 11. juni. Den økonomiske rammen fra frontfaget (les mer på side 18) er 5,2 prosent, inkludert et generelt tillegg på sju kroner i timen. Denne satsen vil trolig «arves» inn i NNNs lønnsforhandlinger.

Men de kronene kommer ikke på toppen av den nye minstelønnssatsen. De kommer oppå den lønna du hadde før oppgjøret. Men om de sju kronene ikke er nok til at du «tar igjen» den nye minstelønna, så løftes du opp til minstelønna.

Eksempelvis: En med timelønn på 210 kroner vil trolig ende på 217 kroner i timen. En med timelønn 220 vil trolig ende på 227 kroner. Men dette er altså før de lokale forhandlingene.

Oppjustert: Minstelønna i NNNs bransjer oppjusteres fra 1. mai. Innenfor baker- og konditorfaget er det mange som får glede av oppjusteringa.

Fra NNN Arbeideren, redaktør Erlend Angelo