Hopp til innhold

NNN krever reallønnsvekst i årets lønnsoppgjør

Den 1. februar var landsstyret samlet på Sørmarka for å vedta tariffpolitisk uttalelse for 2024.

Tre personer i konferanserom med laptop. Foto.

Landsstyret hadde sitt møte i etterkant av NNNs tariffkonferanse.

Tariffkonferansen samler tillitsvalgte fra alle bransjer og behandler alle innkomne forslag, i tillegg til å velge forhandlingsutvalg for de ulike bransjene.

NNNs tariffpolitiske uttalelse ble gjennomgått og til slutt enstemmig vedtatt av landsstyret.

Forhandlingsutvalg for alle bransjer er valgt og er klare for forhandlingene som starter i april.

Hvis det er spørsmål til forbundets tariffoppgjør, kontakt med tariffansvarlig i NNN:
Jarle Wilhelmsen, Mobil: 916 82 291, e-post: jarle.wilhelmsen@nnn.no

Foto: Jarle Wilhelmsen presenterer den tariffpolitiske uttalelsen,  (tv) Line Grønmo Haugland, Jarle Wilhelmsen og NNNs leder Anne Berit Aker Hansen.

Les NNNs tariffpolitiske uttalelse her