Hopp til innhold

På mandag starter NNNs tariffkonferanse på Sørmarka

Fra mandag 29. januar til torsdag 1. februar samles alle bransjeutvalg i NNN til tariffkonferanse.

Foto av inngangen til Sørmarka konferansehotell.

NNN er part i 16 avtaler i lønnsoppgjøret, 13 med HNO MD som motpart og 3 med Virke som motpart. Forbundet har fått inn 430 forslag til årets lønnsoppgjør.

NNN krever at hele laget av arbeidstakere sikres økt kjøpekraft i lønnsoppgjøret, og at de som har minst, må få mest. Landsstyret skal vedta oppgjørsform på sitt møte den 1. februar.

Hovedoppgjør

Tariffoppgjøret i 2024 er et hovedoppgjør. Da er alle bestemmelsene i tariffavtalene oppe til forhandling. Lønn, arbeidstid, pensjon, velferdspermisjoner, overtidsbetaling, bestemmelser om arbeidstøy og annet kan endres.

Oppgjørsform

LOs representantskap tar endelig stilling til oppgjørsform på sitt møte 20. februar etter innstilling fra sekretariatet i LO og på bakgrunn av arbeidet i inntektspolitisk utvalg.

Viktige datoer å merke seg:
Fredag 16. februar kommer Teknisk beregningsutvalg ut med sin rapport. Teknisk beregningsutvalg er et offentlig utvalg som skal levere tallgrunnlaget før årets lønnsoppgjør.

Tirsdag 20. februar er LOs representantskap samlet for å vedta hva som blir kravene og hvilken oppgjørsform det blir, det vil si om det blir samordnet eller forbundsvist oppgjør. Når representantskapet har gjort sitt vedtak om oppgjørsform, skal datoene for forhandlingsstart fastsettes.

Tariffleksikon

Hvis spørsmål vedrørende konferansen ta kontakt med:

Jarle Wilhelmsen, 1. nestleder NNN Tlf: + 47 916 82 291 eller e-post: jarle.wilhelmsen@nnn.no

Velkommen til tariffkonferanse på Sørmarka!