Hopp til innhold

Tirsdag møttes delegater fra forbund og regioner for å ta stilling til LOs hovedretningslinjer for årets tariffoppgjør.

Delegater fra forbund og regioner var samlet i Oslo Kongressenter for å vedta hovedkravene i årets lønnsoppgjør og formuleringen av den tariffpolitiske uttalelsen.

Gruppe med mennesker som står ute og smiler til kamera. Foto.

I år er det hovedoppgjør, hvor man forhandler om både lønnsregulering og regulering av alle andre bestemmelser i tariffavtalene.

Penger og økt kjøpekraft så det merkes blir det aller viktigste for LO i år
Peggy Hessen Følsvik, LO-leder

Prisveksten i år er anslått til 4,1 prosent av Teknisk beregningsutvalg, som kommer med tallgrunnlag før lønnsoppgjøret.

Under Representantskapet gikk NNNs delegat Siren Moss på talerstolen hvor hun fremmet et forslag til uttalelsen:

– Ledelse sender e-poster seint på kveld, gjerne en søndag – som betyr at de ikke har tid nok i sin arbeidsdag til å få gjort alt de skal. Økende krav om tilgjengelighet øker stress. Folk blir utbrente av å være «på» hele tiden. Vi har et behov for et lovverk som beskytter fritiden vår – «retten til å være frakoblet». Derfor har jeg sendt inn forslag på å legge til en setning på slutten av linje 313, som lyder: «Det skal være et tydelig skille mellom arbeidstid og fritid, og det krever et lovverk som sikrer retten til å være frakoblet.»
Siren Moss, NNNs delegat

Dame på talerstol. Foto.

Sirens forslag ble baket inn i den tariffpolitiske uttalelsen.

Representantskapet vedtok også oppgjørsformen, det skal forhandles forbundsvist.

LOs representantskap vedtok tariffpolitisk uttalelse 20. februar. Her er LOs pressemelding.

Foto:
Kjell Sjursen (Fatland), Jarle Wilhelmsen (nestleder NNN)  Siren Moss (Tine), Anne Berit Aker Hansen (leder NNN), Tony Farman (Coca-Cola) og Lars Olav Iversen (Tine) som stilte for LO Trøndelag.