NNNs tillitsvalgtskolering

Lær deg å mestre arbeidslivets lover og avtaler. Unn deg selv og dine kollegaer å kunne dine rettigheter.
NNNs tillitsvalgtskolering består av fire trinn og er den grunnleggende skolering for tillitsvalgte. Kursene vil gi deg nødvendig kunnskap og ferdigheter du trenger som NNN-tillitsvalgt. Målet for kursene er å skape trygghet, motivasjon og inspirasjon i din rolle som tillitsvalgt.
Kursene avholdes på Sørmarka konferansehotell.
Alle kursene er gratis og du får dekket reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste i følge AOFs satser.

Trinn I – Grunnkurs
Trinn I er det første kurset i vår tillitsvalgtskolering. Kurset gir deg en innføring i NNNs historie og organisasjon, du får kjennskap til hva tillitsvalgtrollen innebærer, vite forskjellen på lov- og avtaleverk og få kjennskap til innhold i protokoller og referat.
Gjennomføring: Kurset er på 30 timer, med start mandag kl. 11.00 til torsdag kl. 13.00 på Sørmarka konferansehotell.
Kurs i 2019: 21. – 1824. januar, 11. – 14. mars og 26. – 29. august.

Trinn II – Lover og avtaler
Trinn II vil gi deg innsikt i og forståelse for lover og avtaler i arbeidslivet, få kjennskap om IA-avtalen og tilrettelegging, samt innleiebestemmelser og sosial dumping.
Gjennomføring: Kurset er på 30 timer, med start mandag kl. 11.00 til torsdag kl. 13.00 på Sørmarka konferansehotell.
Hvem kan delta: Søkere må ha gjennomført trinn I – Grunnkurs.
Kurs i 2019: 11. – 14. februar, 8. – 11. april og 23. – 26. september.

Trinn III – Organisasjonskunnskap
Trinn III skal gi deg økt innsikt i og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap og skape trygghet for selvstendig handling. Du skal forstå samspillet i et klubbstyre, møteledelse, taleteknikk og protokollskriving.
Gjennomføring: Kurset er på 30 timer, med start mandag kl. 11.00 til torsdag kl. 13.00 på Sørmarka konferansehotell.
Hvem kan delta: Søkere må ha gjennomført trinn II – Lover og avtaler.
Kurs i 2019: 20. – 23. mai og 7. – 10. oktober.

Trinn III – Organisasjonskunnskap

Trinn IV – Forhandlingsteknikk
Trinn IV vektlegger temaene forhandlinger, økonomi og kommunikasjon. Kommunikasjonsferdigheter trenes ved gjennomføring av øvelser i forhandlinger.
Gjennomføring: Kurset er på 35 timer, med start mandag kl. 11.00 til fredag kl. 13.30 på Sørmarka konferansehotell.
Hvem kan delta: Søkere må ha gjennomført trinn III – organisasjonskunnskap.
Kurs i 2019: 2. – 6. desember.

 

Trinn IV – Forhandlingsteknikk

Temakonferanse
Konferansen vil ta opp aktuelle næringspolitiske temaer og aktuelle temaer innenfor fagbevegelsen. Vi benytter både eksterne og interne innledere med etterfølgende debatt og plenumsdiskusjoner.
Gjennomføring: Start mandag kl. 11.00 til fredag kl. 13.30 på Sørmarka konferansehotell.
Hvem kan delta: fortrinnsvis fylkeskoordinatorer, avdelingsledere, konserntillitsvalgte og hovedtillitsvalgte med god skolering og/eller erfaring som tillitsvalgt. Hovedverneombud og andre tillitsvalgte kan også søke.
Konferansen i 2018: 11. – 15. november.

Ungdomskonferanse
Hvert år arrangerer NNNs sentrale ungdomsutvalg ungdomskonferanse. Dette er et tilbud til ungdom som er nysgjerrige på NNN og LO. Målsettingen er å vekke interesse for faglig arbeid blant våre unge medlemmer. Vi benytter både interne og eksterne innledere. I tillegg velges medlemmer til det sentrale ungdomsutvalget på denne konferansen.
Gjennomføring: Fredag til søndag på Sundvolden Hotel
Hvem kan delta: Alle unge medlemmer under 35 år. Det forutsetter ingen krav til forkunnskaper.
Konferansen i 2018: 24. – 26. mai.

Ungdomskonferansen 2017

Helgekurs/kortkurs
NNN gir økonomisk støtte til avdelinger/klubber som ønsker å arrangere helgekurs/kortkurs for sine medlemmer/tillitsvalgte. 

> Les mer om helgekurs

MoTo – medlems og tillitsvalgtopplæring
Utover forbundets egne kurs tilbyr AOF en rekke korte kurs gjennom MoTo. AOF avdelingene rundt om i landet gjennomfører kurs som tilbys NNNs medlemmer og tillitsvalgte.
Du melder deg på kurs hos AOF avdelingen i ditt fylke/region, og de sender søknad om stipend til oss, som gir tilsagn for stipend.
Det er inntil 2-3 NNN-medlemmer pr. MoTo kurs som får innvilget stipend. Innvilgelse/prioritering skjer etter ansiennitet/medlemskap i NNN, verv, bransje og kjønn.

> Les mer på AOF.no

AOFs toppskolering
Toppskoleringen er et tilbud til deg som har gjennomført tillitsvalgtskoleringen i NNN og som ønsker et bedre grunnlag for å kunne utføre dine oppgaver som tillitsvalgt/verneombud.
Forbundet har egne innstillingskriterier i tillegg til at søker må ha fullført NNNs tillitsvalgtskolering.
For nærmere informasjon kontakt merete.helland@nnn.no.

> Les mer på AOF.no