Hopp til innhold

Ny samarbeidsavtale signert med Norsk Folkehjelp

Denne dagen er fortsatt viktig! Ingenting gjør mer for likestilling mellom kjønnene enn kvinners økonomiske frihet.

Bilde av kvinne med rød kappe. Foto.

Vi har kommet langt – men vi er ikke i mål. Vi må sikre kvinners mulighet til å kunne forsørge seg selv og ha makt over eget liv!

LO ber om strakstiltak mot partnervold

Vi skal markere alle gjennomslag og seiere som er kjempa fram. Men, vi må også minne hverandre om at det fortsatt er mange kamper og mye arbeid som gjenstår før kvinner og menn er likestilt – her i landet og i resten av verden.

10 spørsmål på kvinnedagen.

NNN gratulerer alle kvinner med dagen!

Foto: Colourbox