Hopp til innhold

Nedtellingen til NNNs 27. ordinære landsmøte har startet, forslagsmodulen er nå åpen.

Landsstyret vedtok i sitt møte den 12. – 13. juni at NNN sitt 27. ordinære landsmøte skal avholdes den 23. – 27. mars 2025 i Oslo Kongressenter.

Hand som bruker touch-screen. Foto.

Mandag 17. juni ble det sendt ut rundskriv om følgende til alle avdelinger og klubber på mail.
Nå skal klubber og avdelinger jobbe med forslag til landsmøtet. Frist for innsending av forslag er 18. oktober 2024.

Her er den vedtatte dagsorden til Landsmøtet:

 1. Landsmøtets åpning
 2. Konstituering
 3. Beretning 2021 – 2024
 4. Muntlig beretning
 5. Regnskap 2021 – 2024
 6. Den faglige situasjonen
 7. Den politiske situasjonen
 8. Internasjonal solidaritet
 9. Forbundets vedtekter
 10. Forbundets prinsipp- og handlingsprogram
 11. Innkomne forslag
 12. Bevilgninger
 13. Valg
 14. Uttalelser
 15. Avslutning

Prinsipp- og handlingsprogram

Forbundsstyret har utarbeidet et forslag til Prinsipp- og handlingsprogram for landsmøteperioden 2025 – 2029, basert på «NNNs handlingsprogram 2021 – 2025».

Klubber og avdelinger kan bruke forbundsstyrets forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram i arbeidet med forslag til landsmøtet.
Programmet ligger som sakspapir i forslagsmodulen, samt på lenken her.

Sende inn forslag

Forslag sendes inn via vår forslagsmodul i «MyMeet». Dere vil få en egen e-post med lenke og informasjon om innlogging. Får dere problem med innlogging ta kontakt med christina.lien@nnn.no, tlf.: 23 10 29 60.


Forslag til landsmøtet må være mottatt av forbundet innen 18. oktober 2024.