Hopp til innhold

NNN starter nytt samarbeidsprosjekt med Norsk Folkehjelp om støtte til landbruk i Palestina

Salgsinntektene fra en hytte, som tidligere har tilhørt NNN avd. 37 Vinmonopolets Arbeiderforening i Bergen, skal nå bli brukt til solidaritetsarbeid i Palestina. NNN skal årlig bidra med kr 200.000 til Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon «Palestinian Farmers Union».

Åker med planter og vanningssystem. Foto.

Inntekter fra hyttesalg skal brukes til solidaritetsarbeid

En hytte på Ustaoset, som tidligere tilhørte Avd. 37 Vinmonopolets Arbeiderforening i Bergen, har nå blitt solgt. Bakgrunnen er at eiendomsretten til hytta ble overført til en venneforening i 2002. Betingelsen var at når foreningen ikke lenger så seg i stand til å drive hytta, skulle den selges, og pengene fra salget skulle gå til NNN. Venneforeningens årsmøte vedtok i 2022 at hytta skulle selges i 2023. I Venneforeningens vedtekter pkt. 7, stod det at pengene «skal gå til NNNs Solidaritetsfond».

Nytt prosjekt om landbruksbistand

Inntektene fra salget av hytta ble på ca. 3,1, mill. kr., og er nå overført til NNNs solidaritetsfond.

NNNs forbundsstyre vedtok den 18.1.24 at det skal inngås en avtale med Norsk Folkehjelp for perioden 2024-2027 om en årlig støtte på 0,2 mill. kr. til arbeidet med landbruk i Palestina gjennom Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon «Palestinian Farmers Union». Samarbeids-prosjekt skal bidra til utvikling av jordbruket, matsikkerhet og organisering av småbønder i Palestina. En bevilgning på 0,2 mill. kr. fra NNN vil i tillegg utløse 1,8 mill. kr. i bistandsmidler pr. år fra NORAD, noe som vil si 2,0 mill. kr. til sammen.

Forslaget fra Norsk Folkehjelp er å starte samarbeidsprosjekt med «Palestinian Farmers Union» (PFU), som har ca. 20.000 medlemmer. Prosjektet skal ha et spesielt fokus på de ca. 500 kvinnelige medlemmene i PFU. I prosjektet skal det legges vekt på både organisasjonsbygging og styrking av matvarestøtte og -sikkerhet på Vestbredden. NNN vil jevnlig få oppdateringer fra Norsk Folkehjelp om hvordan prosjektet hjelper bøndene på Vestbredden.

Norsk Folkehjelp i Palestina

Norsk Folkehjelp har vært engasjert i bistandsarbeid for palestinerne siden 1982. Folkehjelpa har hatt kontor på Gaza siden 1996, men det kontoret er nå dessverre utbombet. Folkehjelpa bygger nå opp en ny stab og nytt kontor på Vestbredden, men dette har foreløpig base i Jordan.

Les mer om saken på Frifagbevegelse her