Hopp til innhold

Nye regler om verneombud

Fra 1. januar må alle virksomheter med fem eller flere ansatte ha på plass verneombud. Det betyr at mange arbeidsgivere nå må komme i gang med utvelgelsen. Dette berører over 41.000 virksomheter i Norge.

Personer i gule refleksvester på arbeidsplass. Foto.

Frem til nå har virksomheter med færre enn 10 arbeidstakere kunnet avtale at de ikke ønsket å ha verneombud. Fra nyttår ble kravet skjerpet.

Når arbeidstakere blir spurt om hva som er viktig på en arbeidsplass, er svaret ofte «godt arbeidsmiljø». Det sier litt om hvor viktig rollen til verneombudet bør være.

Et verneombud er en viktig sparringspartner for lederne. En som kjenner arbeidsplassen, folka og arbeidsmiljøregelverket, som har taushetsplikt og egeninteresse av et godt arbeidsmiljø.

Mer enn å sjekke brannslukningsapparatet

En annen endring i arbeidsmiljøloven er at det fra nyttår tydeliggjøres i loven at verneombudet også skal være med på å ivareta det psykososiale miljøet på arbeidsplassen.

Verneombudets rolle handler ikke bare om å sjekke at brannslukningsapparatet henger på plass og at medarbeiderne sitter riktig på stolene sine. Det handler like mye om å få oversikt om medarbeidere utsettes for helseskadelig stress, blir trakassert eller utsatt for trusler på arbeidsplassen.

Kort oppsummert er verneombudets oppgave å være en samtalepartner for ledere og medarbeidere om saker som påvirker arbeidsmiljøet, følge opp det systematiske HMS-arbeidet og melde fra om feil og forbedringsmuligheter, delta i risikovurderinger og avviksbehandling, samt bidra til utvikling av rutiner og tiltak som sikrer og forbedrer arbeidsmiljøet.

Les mer om verneombudets rolle hos Simployer