Hopp til innhold

Stønad under arbeidsstans

Kjempeløft for de lavest lønnede.

Stønad under arbeidsstans

Ved arbeidsstans, som er satt i verk i henhold til vedtektene, skal alle medlemmer som
omfattes av arbeidsstansen ha stønad etter reglene i paragraf – § 30.

Våre medlemmer får stønadssatsen som er:  kr 1.235,- pr dag
Satsene indeksreguleres i perioden. (regulert pr 1.april 2024):

Deltidsansatte har rett til stønad i forhold til sin ukentlige arbeidstid.