Hopp til innhold

Tid for feriepenger!

Hvor mye feriepenger har jeg krav på? Når skal feriepengene utbetales? Kan arbeidsgiver utføre trekk i feriepengene? Har jeg krav på feriepenger når jeg er permittert?

Dame som holder pengesedler i hendene. Foto.

Når utbetales feriepengene?

Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, men arbeidstaker kan kreve at feriepengene utbetales senest en uke før ferien tar til.

Dersom deler av ferien fra fjoråret ikke ble avviket og dermed er overført til det påfølgende ferieåret skal feriepengene for den overførte delen utbetales når ferien først tas ut.

Det mest vanlige er imidlertid at bedriften utbetaler feriepengene i en bestemt måned, for eksempel juni. Reglene om utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale.

Her finner du svarene i LO-advokatenes ferielovguide (ekstern)