Hopp til innhold

Handlingsprogram

Dette er NNNs overordnede handlingsprogram for landsmøteperioden 2021-2025. Handlingsprogrammet er basert på uttalelser og relevante vedtak fra landsmøtet 2021.

Dette dokumentet vil være styrende for forbundets standpunkter, meninger og prioriterte oppgaver i landsmøteperioden.

NNN er et bredt sammensatt forbund med mange bransjer og tillitsvalgte som trenger å ha oversikt over forbundets standpunkt og meninger i mange aktuelle saker.

Last ned handlingsprogram