Hopp til innhold

Grensehandelsalliansen møtte i Nærings- og fiskeridepartementet

Mandag 3. juni hadde Grensehandelsalliansen møte i Næringsdepartementet. Tema for møtet var kunnskapsinnhenting.

Gruppe med mennesker. Foto.
Foto fra venstre: Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO Service og Handel), Vegard Wennesland (NFD/FIN), Geir Indrefjord (NFD/FIN), Petter Haas Brubakk (NHO Mat og Drikke), Anne Berit Aker Hansen (NNN) Bendik Solum Whist (Virke) og Inger Helene Vaaten (Handel og Kontor). Foto: Lars Iver Wiig

Grensehandelsalliansen møtte statssekretær Geir Indrefjord og statssekretær Vegard Grøslie Wennesland.

Alliansen fikk presentert seg for den nye statssekretæren i Næringsdepartementet og fulgt opp viktige punkter i forhold til grensehandel.

En utredning

Statssekretær Wennesland gav tilbakemelding på at alliansen har gode argumenter for at grensehandel bør adresseres sterkere i tiden framover.
Grensehandel fører til tap av arbeidsplasser, skatteinntekter og har negativ effekt på både helse og miljø. Det er enighet om å jobbe videre med en utredning om hvordan grensehandelen påvirker næringsvirksomhet, sysselsetting og samfunnsutvikling i delene av Norge som er mest utsatt for konkurranse fra grensehandel. Dette inkluderer estimater av grensehandelens betydning for arbeidsledighet i grensetraktene.