Hopp til innhold

Enighet i forhandlingene for kjøttindustrien

Kjempeløft for de lavest lønnede.

Personer som sitter rundt langt møtebord. Foto.

Sent natt til fredag: Et enstemmig forhandlingsutvalg oppsummerer tarifforhandlingene 2024 i kjøttbransjen som ett kjempeløft for de lavest lønnede. Forhandlingsutvalget opplevde forhandlingsklimaet som krevende, da det var svært vanskelig å få arbeidsgiversiden i tale, men greide likevel å komme i mål.

Det økonomiske resultatet ble:

  • Generelt tillegg på kr 7,00
  • Fagbrevtillegg på kr 1,50

Ansiennitetstillegget på 1 års satsen økes med kr 4,00

§ 5 i overenskomsten: arbeid mellom 18:00 og 21:00 betales med 30%

Forhandlingene opplevdes som en hjemmevernsøvelse, med mye venting, sa Dan Rønning som var med i forhandlingene for første gang.
Sitat fra en som er med på sine første sentrale forhandlinger

Om spørsmål, ta kontakt med bransjeansvarlig Line Grønmo Haugland,
E-post: line.gronmo.haugland@nnn.no