Hopp til innhold

Enighet i forhandlingene med NHO Mat og Drikke for Egg- og fjærfekjøttindustrien

Torsdag kveld etter to dager i forhandlinger ble det enighet i årets sentrale forhandlinger med NHO Mat og Drikke for Egg for fjærfekjøttoverenskomsten.

Mennesker som sitter rundt et konferansebord.

– Vi har klart å få ut en stor andel på den totale rammen på 5,2%, og er godt fornøyde med å gå tilbake til bedriftene våre og fortelle at flest mulig får mest mulig, sier forhandlingsutvalget.

Minstelønnen i overenskomsten heves til kr 216,15 pr time med virkning fra 01.05.2024.

 • Det gis et generelt tillegg på kr 7,00
 • Matpenger ved overtidsarbeid er hevet til kr 107
 • Ansiennitetstrinnet etter 1 år økes med kr 3
 • Arbeidstakere med kontrollørsertifikat gis kr 9 pr time på alle timer
 • Arbeid mellom 18-21 økes med kr 12 (ny sats kr 25)
 • Arbeid mellom 21-24 økes med kr 12 (ny sats kr 36)

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler forhandlingsresultatet, som nå går ut til uravstemning.

Frist for uravstemning er satt til 18. juni 2024.

Forhandlingsutvalget har bestått av:

 • Sigrid Helene Savio-Mathisen, Nortura Eggprodukter
 • Live Major, Nortura Hærland
 • Rita Svihus Risa, Den Stolte Hane Jæren
 • Bente Bø, Hå kylling
 • Lise Bø, Nortura Hå

Fra forbundet deltok:

Bransjeansvarlig Line Grønmo Haugland og Ann Elise Hildebrandt

Foto: Erlend Angelo, redaktør NNN Arbeideren