Hopp til innhold

Enighet i forhandlingene mellom NNN og NHO Mat og Drikke for Idun

NNN og NHO Mat og Drikke kom til enighet i forhandlingene onsdag kveld.

To damer bøyd over papirer ved et bord. Foto.

Etter temperaturfylte forhandlinger kom Idun overenskomsten til enighet.

Hovedpunktene fra oppgjøret er:

  • Kr 7,- generelt tillegg
  • Matpenger kr 107,-
  • Ansiennitetstillegget på 6 måneder øker med kroner 1,5 utgående effekt
  • Fagbrevtillegget øker med kroner 1,5 utgående effekt ,i tillegg øker dette med 0,50 uten utgående effekt
  • Kjelepasser med sertifikat øker til kr 100,-

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler forhandlingsresultatet, som nå går ut til uravstemning.

Forhandlingsutvalget har bestått av:
Janne Halvorsen, Idun Rygge
Roar Kjønniksen, Idun Nora
Vidar Dahl, Idun Industrier

Fra forbundet deltok:

Line Grønmo Haugland
Tove Berit Berg, bransjeansvarlig og leder av forhandlingsutvalget