Hopp til innhold

Verving

Det er mange ulike erfaringer med verving av nye medlemmer. Men det er bare én erfaring som gir varig suksess: Det er å få innarbeidet medlemsverving som en fast daglig oppgave på arbeidsplassen.

Visste du at du som tillitsvalgt både har en rett og en plikt til å presentere deg for nyansatte og tilby medlemskap i NNN? Det står i hovedavtalen, som din arbeidsgiver også har vært med å undertegne, hvis bedriften er omfattet av en overenskomst.

Å presentere deg og snakke med alle uorganiserte er en del av oppgavene dine som tillitsvalgt. Skal du verve trenger du ikke å gjøre det mer vanskelig enn at du snakker med dine kolleger og gir dem en innmeldingsblankett. NNN har utarbeidet en veiledningsbrosjyre for medlemsverving i NNN. I den kan du få gode råd og tips om rekruttering av nye medlemmer.