Hopp til innhold

Klima- og miljøstrategi

Vi må alle bidra til at vi får en jord som er i balanse. Vi må legge om til et samfunn der vi forvalter jordas ressurser på
en bærekraftig måte. Vi må erkjenne at vi ligger på etterskudd. Derfor går vi nå inn i den tøffeste og raskeste omleggingen
i menneskehetens historie. I den historien skal vi som fag- organiserte stå på denne rette siden.

NNN kan ikke redde jorda alene, men vi kan alle gjøre noe. Medlemmene i NNN jobber i sektorer som er helt avhengige av at vi klarer omleggingen. Vi må ha en næringsmiddelindustri som forvalter resursene på en god og bærekraftig måte. Vi er overbevist om at bærekraft og konkurransekraft ikke er motsetninger. Det er ikke slik at god miljøpolitikk truer arbeids­ plasser, det er det dårlig miljøpolitikk som gjør.

Vårt arbeid tar utgangspunktet i det vi kan gjøre noe med. Det betyr først og fremst hva vi kan gjøre innenfor industrien som vi organiserer. NNN mener samtidig at alle i leddene må vi velge de løsningene som gir best resultat for verdikjeden som helhet. Industrien kan sette krav til leverandørene av råvarer og bidra til at forbrukerne kan velge produkter som er mer bærekraftig i butikken. Vi har også en rolle som fagorganiserte, hvor vi kan påvirke og være premissleverandør for en arbeidstakervennlig miljø­ og klimapolitikk. Sammen med resten av fagbevegelsen har vi makt og styrke til å forme vår felles framtid.

Omlegging til et mere bærekraftig samfunn innebærer at vi er bevisste på hvilke ressurser som benyttes i produksjonen og at vi gjennom­ fører produksjonen på en mest mulig bærekraftig måte. I begrepet bærekraftig ligger det også en sosial dimensjon, som innebefatter hvordan mennesker og dyr blir behandlet. Derfor mener vi at det er naturlig å sette søkelys på syv områder:

  1. Etikk

  2. Rettferdig omstilling

  3. Energiforbruk

  4. Energikilde

  5. Ressursutnyttelse

  6. Selvforsyningsgrad

  7. Norskprodusert mat

Les hele NNNs klima- og miljøstrategi i brosjyren under.

NNNs klima- og miljøstrategi (pdf)