Hopp til innhold

Følgeevaluering FREMtid for kompetanse

Hovedorganisasjonenes fellestiltak (HF) er et samarbeidsprosjekt mellom LO og NHO. Nå er følgeevalueringen av FREMtid for kompetanse klar.

Den grunnleggende ideen bak HF er at bred medvirkning og medbestemmelse skaper bedre og mer lønnsomme bedrifter. HF støtter utviklingsaktiviteter i norske virksomheter økonomisk og med faglig bistand. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke søkte HF om midler til et treårig prosjekt med tittelen «FREMtid for kompetanse» i 2021, og fikk midler. Totalt ble 25 bedrifter med i prosjektet. FREMtid for kompetanse har hatt som overordnet målsetting å sikre bedriftenes utvikling, omstillingsevne og konkurransekraft gjennom styrket partssamarbeid og mer involvering av de ansatte. FREMtid for kompetanse fikk bevilget midler til følgeevaluering i prosjektet, Fafo fikk oppdraget, og har fulgt prosjektet gjennom prosjektperioden 2021–2024.

Bakgrunn

Bakgrunnen for denne rapporten er et treårig prosjekt som Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke har gjennomført med midler fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF). Prosjektet FREMtid for kompetanse har bestått av til sammen 25 bedrifter. Den overordnede målsettingen har vært å sikre bedriftenes utvikling, omstillingsevne og konkurransekraft gjennom styrket partssamarbeid og mer involvering av de ansatte. Fafo fikk som oppdrag å følgeforske prosjektet gjennom prosjektperioden.

Rapporten er skrevet av Rolf K. Andersen og Anne Inga Hilsen