Hopp til innhold

Ny samarbeidsavtale med AOF om etter- og videreutdanning

NNN og Studieforbundet AOF Norge har inngått samarbeidsavtale om etter- og videreutdanning

To personer håndhilser. Foto.

Etter- og videreutdanning er viktig for å kvalifisere til et yrkesliv der både struktur og arbeidsmåter endres hele tiden, og viktig for at flere skal stå lengre i jobb.

Vi har et spesielt ansvar for å skape en større forståelse og motivasjon for at våre medlemmer utnytter de muligheter som åpner seg gjennom etter- og videreutdanning. Her må de tillitsvalgte være pådriver overfor medlemmer og være medspillere for bedriftens kompetansearbeid, sier Merete Helland, Kurs- og kompetanseansvarlig i forbundet.

Vi er veldig glad for å ha inngått en samarbeidsavtale med AOF, som vil være en viktig samarbeidspartner for å tilrettelegge for at våre medlemmer gis nødvendig kompetanse.

Medlemsfordeler for medlemmer av NNN – fagbrev til redusert pris

Denne avtalen vil gi medlemmer i NNN redusert pris for kurset «Teori til fagprøven» til kr 10.500 (veiledende pris er kr 23.900).
Har medlemmet mer enn ett års ansienitet i NNN/LO, kan man også søke om stipend på inntil kr. 10 500,-.

AOF setter opp følgende kurs med oppstart vår/høst:

  • Bakerfaget
  • Konditorfaget
  • Industriell matproduksjon
  • Sjømatproduksjon
  • Kjøttskjærerfaget
  • Slakterfaget
  • Pølsemakerfaget
  • Produksjonsteknikkfaget
  • Yrkesnorsk matfagene

Ytterligere informasjon og søknad til kursene finnes her: Studieforbundet AOF

Som medlem i NNN vil du også få 20 % rabatt på mange andre kurs og studier hos AOF.

Foto: Oscar Lindø, AOF og Merete Helland, NNN