Hopp til innhold

Trinn 1 – Grunnkurs gjennomført som pilot i Trøndelag

Denne uken arrangerte NNN Trinn 1 – Grunnkurs i Trøndelag.

Gruppe med mennesker. Oppstilt. Foto.

Trinn 1 er det første kurset i vår tillitsvalgtskolering. Kurset gir deg en innføring i NNNs historie og organisasjon, du får kjennskap til hva tillitsvalgtrollen innebærer, vite forskjellen på lov- og avtaleverk og få kjennskap til innhold i protokoller og referat.

Lokale kurs

I en undersøkelse gjort blant klubber og avdelinger i NNN høsten 2023, fikk vi mange tilbakemeldinger om at flere ønsker at forbundet setter opp trinn 1 lokalt. Dette fordi mange har utfordringer av ulike årsaker, med å reise til Sørmarka konferansesenter. Sørmarka er der forbundets tillitsvalgtskolering har fast tilholdssted.

Pilot i Trøndelag

Forbundet ønsket å teste ut dette ved å sette opp en pilot i Trøndelag, valget falt på Scandic Hell på Værnes. Selv om kurset var satt opp i Trøndelag, var påmeldingen åpen for alle tillitsvalgte/verneombud i hele Norge.

Tre personer som sitter i sofa. Foto
Gruppearbeid på Trinn 1.

– Vi må si at dette var en vellykket pilot sier Merete Helland som er kurs- og kompetanseansvarlig i forbundet. Målsettingen for å sette opp Trinn 1 lokalt er at vi ønsket å få med de som ikke har anledning til å reise til Sørmarka for å gå på kurs. Av de 25 deltakerne som deltok, var det kun 2 som kom fra Østlandsområdet og noen fra Vest, men de aller fleste kom fra Midt-Norge og nordover.

– Det som også var veldig gledelig, var at det var et flertall av kvinner på kurset. I snitt er normalen omtrent 30 % kvinner på disse kursene. Det tyder kanskje også på at kvinnelige tillitsvalgte har større utfordringer med å reise langt for å delta på kurs, avslutter Merete som var veldig fornøyd med det avholdte kurset  Trondheim.