Økonomisk støtte til opplæring av medlemmer og tillitsvalgte

Forbundet gir økonomisk støtte til avdelinger og klubber som ønsker å avholde kurs for sine tillitsvalgte og medlemmer.

Forbundet tilbyr nå nye kurspakker og moduler som avdelinger og klubber kan søke om å få arrangere lokalt. Det er også utarbeidet nye retningslinjer og råd og tips for å tilrettelegge kursvirksomheten på en best mulig måte. I tillegg til en del skjemaer dere skal bruke.

Forbundet gir økonomisk støtte for opphold og materiell, samt stipend for tapt arbeidsfortjeneste, om kursdeltakeren må ha fri uten lønn for å kunne delta. Eventuelle reiseutgifter må dekkes av avdeling/klubb eller medlemmet selv. NNN sørger også for veileder til kursene.

Vi ber dere sette dere godt inn i reglene, og ønsker dere lykke til med et planmessig og aktivt studiearbeid. Har dere spørsmål ta kontakt med merete.helland@nnn.no.

Retningslinjer, råd og tips og skjemaer for deg som skal arrangere kurs:

Retningslinjer og veiledning  (pdf)
For at et opplæringstiltak skal kunne motta økonomisk støtte, må det oppfylle forbundets retningslinjer for opplæring. Retningslinjene gir oversikt over hva avdelinger og klubber kan søke om penger til og hvilke satser som gjelder. I dette heftet finner dere også en oversikt over kurstilbudet med innhold, eller trykk på den rød knappen «søk på kurs».  Søknadsfrist er 8 uker før kursstart.

Søknadsskjema for støtte til kurs (excel)
Avdelingen/klubben sender søknadsskjema  elektronisk til firmapost@nnn.no

Liste over påmeldte til kurs (pdf)
Dette skjemaet skal benyttes til å føre opp påmeldte til kurset. Utfylt skjema sendes NNN senest to uker før avvikling av kurset.

Deltakerliste (word)
Dette skjemaet brukes hvis dere ønsker å legge ved deltakerlisten til kursdeltakerne.

Liste over frammøte til kurs (pdf)
Grunnlaget for refusjon av kostnader er at kursansvarlig har krysset av i frammøterubrikken og signert for at deltakerne har deltatt på kurs.

Skjema for reiseregning (pdf)
Kursansvarlig deler ut skjemaet for reiseregning på kurset. Skjemaet fylles ut av deltakerne på kurset og leverer til kursansvarlig som sender alle til forbundet for utbetaling.

Skjema for tapt arbeidsfortjeneste (pdf)
Deltakere på kurs kan få stipend for tapt arbeidsfortjeneste som er bekreftet av arbeidsgiver. Satsen på stipendet er for tiden kr. 177,- pr. time. Skjemaet legges ved en utfylt reiseregning.

Utkast til program (word)
Dette utkastet til program kan dere fylle inn/ta bort ut i fra hva slags kurspakke dere har valgt.