Her er ulike skjema og eksempler på diverse protokoller for tillitsvalgte. Husk å lagre skjemaet på din PC før du fyller det ut.

Skjema

Skjemaene kan fylles ut elektronisk. Husk å lagre dokumentet på egen PC før du fyller det ut.

> Melding om valg av tillitsvalgte i avdelingen.pdf
> Melding om valg av tillitsvalgte i klubben.pdf
> Dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste.pdf
 
 

Maler diverse protokoller

Disse malene kan dere fylle direkte inn i dokumentet. Husk å lagre protokollen på egen PC før du fyller det ut.

> Forhandlingsprotokoll.pdf
> Krav om forhandlinger HA § 2-3.pdf
> Krav om forhandlinger aml. § 17-3.pdf
> Møteprotokoll.docx