Hopp til innhold

Internasjonal solidaritet

Fagbevegelsen er under sterkt press i mange land. Faglige rettigheter angripes og organisasjonsgraden går ned. Retten til å organisere seg og forhandle kollektive avtaler er helt grunnleggende for å møte den internasjonale kapitalen som har nesten fritt spillerom over hele verden. Kun en organisert arbeiderbevegelse har potensiale til å være en motmakt.

Generalsekretær Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp og leder i NNN Anne Berit Aker Hansen.

NNNs internasjonale engasjement

NNN vil fortsette sitt arbeid i våre internasjonale organisasjoner og vil i sin kontakt og samarbeid med våre søsterorganisasjoner i enkelte land i verden bidra med både kunnskap og finansiering av seminarer. Hovedtemaer vil være kollektive forhandlinger, medlemsrekruttering og det norske trepartssamarbeidet. NNN er medlem i Nordisk Union, EFFAT og IUL og arbeider gjennom disse organisasjonene for å styrke den internasjonale solidariteten.

NNN har pr. i dag samarbeid med Serbia, Slovakia, Vietnam og Cuba. I tillegg har NNN en samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp om utviklingsarbeid både i El Salvador og Cuba. Dette samarbeidet ble etablert i 2007. NNN har en årlige støtte til Norsk Folkehjelp på 500.000 kroner de neste fire årene (2022–2025) som er øremerket de pågående utviklingsprosjektene i El Salvador og Cuba.