Allmenngjøring for deler av overenskomst for fiskeindustribedrifter

27. november 2014 vedtok en enstemmig tariffnemnd å allmenngjøre deler av overenskomst for fiskeindustribedrifter.

11. november 2016 vedtok tariffnemda en fortsatt allmenngjøring av overenskomst for fiskeindustribedrifter

Ny lønn per time:

  • 176,70 for produksjonsarbeidere
  • 186,70 for fagarbeidere

Les hele protokollen her.

Lov om allmenngjøring LOVDATA

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter LOVDATA

Påseplikten etter allmenngjøringsloven ARBEIDSTILSYNET

TIPS ARBEIDSTILSYNET

Her finner du informasjon på følgende språk: norsk, engelsk, polsk og litauisk:

Allmenngjøring_A5      Sider fra NNN_Allmenngjoring_A5_EN
     
Sider fra NNN_Allmenngjoring_A5_PL   Sider fra NNN_Allmenngjoring_A5_LT