Arbeid til alle og rettferdig fordeling

Dette vil være målene også i årets oppgjør, sa Gerd Kristiansen da forslagene til hovedlinjene til årets oppgjør ble lagt frem på LOs representantskapsmøte.  Ann Kristin Kvaløsund, som er en av NNNs valgte representanter til LOs rep. skap og
NNNs leder
Jan-Egil Pedersen inntok talerstolen i dag med hver sine budskap.

 

Opptjening fra første krone 
– Vi venter spent på resultatet av evalueringsarbeidet som pågår knyttet til AFP/folketrygden, sa Ann Kristin Kvaløsund da hun inntok talerstolen i dag.
– Svakhetene og utfordringene i dagens tjenestepensjon blir mer og mer synlig for hver dag som går, og jeg er veldig bekymret for fremtiden. Vi må få et regelverk på plass som sikrer bedre opptjening for den enkelte.
Rett til pensjonsopptjening fra første krone, første time og første dag er et sentralt krav. I tillegg til at de unge ved dette kommer i gang tidligere med tjenestepensjonsopptjening, vil det sannsynligvis også motvirke de sterke kreftene for bruken av midlertidig ansatte og innleide.

– Vi må knytte dette opp mot arbeidet mot hovedoppgjøret i 2018, viktig å starte med å se på dette nå avsluttet en bekymret Ann Kristin Kvaløsund.

Generelt tillegg og Lov
NNNs leder Jan-Egil Pedersen var fornøyd og hadde ingen forslag til endringer til dagens innstilling, men han var glad for at Gerd Kristiansen understreket at vi må ha et generelt tillegg når vi går inn i forhandlingene for privat sektor.

– Grunnen til at jeg tar ordet i dag er ikke tariffoppgjøret, men hva som skjer i våre bransjer. Det var fremlagt en «Lov om god handelsskikk» med høringsfrist i 2013, da ble det regjeringsskifte, ingen ting har hendt og situasjonen har bare forverret seg. 
Flere og flere bedrifter må si opp ansatte på grunn av konsentrert makt i dagligvaremarkedet.

– Jeg ønsker å uttrykke min bekymring for den makten som de tre dagligvarekjedene – de tre personer har, de bestemmer hva vi skal spise, hva som skal produseres og som igjen fører til at enkelte bedrifter må si om folk.
Det siste som skjedde var Rema med sine bestevennsavtaler med den del bedrifter. Her blir noen bedrifter ikke bestevenner, får ikke en gang lov til å komme med tilbud. Dette fører til mindre produksjon og at mange må sies opp.
Jan-Egil Pedersen avsluttet med å si at vi har bruk for en ny regjering, for vi må ha en lov på bordet.

Gerd Kristiansen svarte på Ann Kristin Kvaløsund sitt innlegg med å forsikre om at arbeidet med pensjon er i full gang, at vi må finne en løsning men at dette ikke er enkelt.
På Jan-Egil Pedersens innlegg måtte hun si seg enig, og at det var opp til oss å sørge for et skifte av regjering.

2017-03-24T11:27:19+00:00 21. februar 2017|