LOfavør er et fordelsprogram for alle organiserte i et LO forbund:

LOfavør Innboforsikring
En fullverdig innboforsikring. Dekker blant annet brann-, eksplosjons- og vannskader, innbrudd og sykkeltyveri.

LOfavør Grunnforsikring
Dekker deg, ektefelle/samboer og hjemme- boende ugifte barn under 21 år, ved død uansett årsak i hele verden.
Direkte oppgjør

LOfavør Fritidsulykkesforsikring
Dekker død og varig medisinsk invaliditet etter ulykker i fritida. Dekker blant annet utgifter til lege og tannlege samt behandling og opphold på private legevakter og klinikker etter forhåndsavtale med forsikringsselskap.

LOfavør Advokatforsikring
Du som er medlem i NNN, kan enkelt lage testament, samboeravtale, husleiekontrakt, kjøpsavtale, med mer, på www.help.no/minside. I denne lille filmen viser vi hvordan Min side fungerer(film).

Advokathjelp til stort og smått: Før var advokathjelp for noen få. Som yrkesaktiv medlem i NNN har du advokatforsikring som del av medlemskapet. Øvrige medlemmer tilbys forsikringen til en gunstig pris. Det betyr at vi har gjort det mulig for alle medlemmer å ivareta rettighetene sine, også privat. Eller sagt på en annen måte (film).

LOfavør Reiseforsikring
Forbundet har innført en ny medlemsfordel LOfavør Reiseforsikring. Som medlem får du tilbud om en rabattert reiseforsikring. LOfavør Reiseforsikring er en av markedets beste reiseforsikringer.  Har du allerede reiseforsikring i Fremtind må du selv gå inn å bytte til den nye forsikringen.
Bytt til LOfavør Reiseforsikring.

Uføreforsikring
Dette er et tilbud til deg som medlem av NNN – les mer om Uføreforsikringen her

Mer info om forsikringene våre

HELP

LOfavør

LOfavørs advokatforsikring

Uføreforsikring

Forsikringer

Forsikringer (engelsk)