LOfavør er et fordelsprogram for alle organiserte i et LO forbund:

LOfavør Innboforsikring
En fullverdig innboforsikring. Dekker blant annet brann-, eksplosjons- og vannskader, innbrudd og sykkeltyveri.

LOfavør Grunnforsikring
Dekker deg, ektefelle/samboer og hjemme- boende ugifte barn under 21 år, ved død uansett årsak i hele verden.
Direkte oppgjør

LOfavør Fritidsulykkesforsikring
Dekker død og varig medisinsk invaliditet etter ulykker i fritida. Dekker blant annet utgifter til lege og tannlege samt behandling og opphold på private legevakter og klinikker etter forhåndsavtale med forsikringsselskap.

LOfavør Advokatforsikring
Du som er medlem i NNN, kan enkelt lage testament, samboeravtale, husleiekontrakt, kjøpsavtale, med mer, på www.help.no/minside. I denne lille filmen viser vi hvordan Min side fungerer(film).

Advokathjelp til stort og smått: Før var advokathjelp for noen få. Som medlem i NNN har du advokatforsikring som del av medlemskapet. Det betyr at vi har gjort det mulig for alle medlemmer å ivareta rettighetene sine, også privat. Eller sagt på en annen måte (film).

LOfavør Reiseforsikring
Forbundet har innført en ny medlemsfordel: markedets beste reiseforsikringer:
LOfavør Reiseforsikring. Har du allerede reiseforsikring i Fremtind må du selv gå inn å bytte til den nye forsikringen.
Bytt til LOfavør Reiseforsikring.

Uføreforsikring
Dette er et tilbud til deg som medlem av NNN – les mer om Uføreforsikringen her

Mer info om forsikringene våre

HELP

LOfavør

LOfavørs advokatforsikring

Uføreforsikring

Forsikringer

Forsikringer (engelsk)