KURS OG KONFERANSER 2021
Trinn I – IV er NNNs tillitsvalgtskolering og man starter med trinn I – Grunnkurs først. Alle kursene avholdes på Sørmarka Konferansehotell.
OBS! Merk at vi vil gjennomføre trinn I i januar, trinn II i februar og trinn III i april digitalt på Teams. Ungdomskonferansen vil også bli gjennomført digitalt.
Dersom du har spørsmål angående kurs eller påmelding til kurs, ta kontakt med merete.helland@nnn.no.

 Kurstype

 Dato

 Søknadsfrist

 Påmelding

 Trinn I – Grunnkurs – Digitalt kurs på Teams

11. – 13. januar (Kl. 09.00 – 16.00)

2. januar

AVSLUTTET

 Trinn II – Grunnkurs – Digitalt kurs på Teams

15. – 17. februar (Kl. 09.00 – 16.00)

4. februar

AVSLUTTET

 Trinn I – Grunnkurs – Digitalt kurs på Teams

15. – 17. mars (Kl. 09.00 – 16.00)

5. mars

AVSLUTTET

 Trinn III – Organisasjonskunnskap – Digitalt på Teams

12. – 14. april (Kl. 09.00 – 16.00)

25. mars

AVSLUTTET

 Trinn I – Grunnkurs – Digitalt på Teams

3. – 5. mai (Kl. 09.00 – 16.00)

15. april

AVSLUTTET

 Ungdomskonferansen – Digitalt på Teams

4. juni (Kl. 09.00 – ca. 18.00)

7. mai

AVSLUTTET

Trinn IV – Forhandlingsteknikk (Sørmarka)

6. – 10. september

6. august

AVSLUTTET

 Trinn II – Lover og avtaler (Sørmarka)

20. – 23. september

20. august

AVSLUTTET

Trinn III – Organisasjonskunnskap (Sørmarka)

11. – 14. oktober

10. september

SØKNAD

Temakonferansen (Sørmarka)

25. – 29. oktober

24. september

SØKNAD

Trinn IV – Forhandlingsteknikk (Sørmarka)

15. – 19. november

15. oktober

SØKNAD