Inkluderende arbeidsliv er et arbeidsliv for alle som kan og vil bidra.

Partene i arbeidslivet, det vil si arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og regjeringen, har inngått en avtale – IA-avtalen – om å gjøre det norske arbeidslivet mer inkluderende. Les mer her: