Aktuelt

Aktuelt2017-09-26T14:46:04+01:00

Rekruttering til matindustrien i fokus på Grüne Woche

Regjeringen skal nedsette et rådgivende utvalg som skal kartlegge de viktigste utfordringene knyttet til rekruttering av unge til mat- og måltidsbransjen og identifisere mulige tiltak for å øke interessen for matfagene. Utvalget skal avgi sin rapport sent på høsten 2020. 

20. januar 2020|

Kjøretid ble arbeidstid – men saken ankes på kravet om etterbetaling


I november 2018 slo Nedre Romerike tingrett fast at den pålagte kjøretida for serviceteknikerne hos Coca-Cola er hviletid. Saken ble anket til lagmannsretten og dommen var klar, kjøretid er arbeidstid. Serviceteknikerne vant – men nå ankes saken til Høyesterett da serviceteknikerne krever betaling for tiden de har brukt til kjøring tidligere.

4. desember 2019|

Ber om forlik

Sund Laks, som i sommar tapte saken mot 45 polske arbeidere, ønsker forlik. LO er med, men da må det millioner på bordet.

30. november 2019|