Forbundsstyret består av 11 medlemmer og har rundt ti møter i året (foto 2021)

Forbundsstyret skal lede forbundets virksomhet i samsvar med vedtektene, landsmøtets og landsstyrets vedtak, samt tilsetter funksjonærer og fastsette lønns- og arbeidsvilkår for disse.

Ny sammensetning av forbundsstyret ble vedtatt på landsmøtet 2. desember 2021

Dette blir det nye forbundsstyret:

 • Anne Berit Aker Hansen (sjokolade)
 • Jarle Wilhelmsen (bryggeri)
 • Bjørn Tore Kyllo (kjøtt)
 • Ann Elise Hildebrandt (meieri)
 • Ken Ove Sletthaug (kjøtt)
 • Janne Halvorsen (Idun)
 • Roar Bakkejord (bakeri)
 • Kenneth Johansen (kjøtt)
 • Erik Torkelsen (bryggeri)
 • Stig Gøran Nilsen (sjokolade)
 • Masja Krogh (fiskeindustri)

Fast møtende vararepresentant:
Tor Arne Johansen (meieri)

Ansattes representant:
Unni Garcia

For de fastlønnede medlemmene fungerer de øvrige sekretærene som varamedlemmer i den rekkefølge de er valgt.

For de sju styremedlemmene fra avdelingene er de ordinære landsstyrerepresentantene varamedlemmer i den rekkefølge de er valgt.