Forbundsstyret består av 11 medlemmer og har rundt ti møter i året (foto 2023)

Forbundsstyret skal lede forbundets virksomhet i samsvar med vedtektene, landsmøtets og landsstyrets vedtak, samt tilsetter funksjonærer og fastsette lønns- og arbeidsvilkår for disse.

Dette er forbundsstyret:

 • Leder Anne Berit Aker Hansen
 • 1. nestleder Jarle Wilhelmsen (bryggeri)
 • 2. nestleder Bjørn Tore Kyllo (kjøtt)
 • Ann Elise Hildebrandt (meieri)
 • Ken Ove Sletthaug (kjøtt)
 • Janne Halvorsen (Idun)
 • Roar Bakkejord (bakeri)
 • Kenneth Johansen (kjøtt)
 • Erik Torkelsen (bryggeri)
 • Stig Gøran Nilsen (sjokolade)
 • Tor Arne Johansen (meieri)

Fast møtende vararepresentant:
Robert Kollevåg (Mat og drikke)

Representant fra DSU:
Abdulfattah Albizreh

Ansattes representant:
Carmen Hølen
Vara: Unni Garcia

For de fastlønnede medlemmene fungerer de øvrige sekretærene som varamedlemmer i den rekkefølge de er valgt.

For de sju styremedlemmene fra avdelingene er de ordinære landsstyrerepresentantene varamedlemmer i den rekkefølge de er valgt.