Å være tillitsvalgt er både utfordrende og meningsfylt. Det tar tid å komme skikkelig inn i dette arbeidet, og jo mer opplæring og erfaring du får desto bedre jobb kan du gjøre. Her har vi samlet en del verktøy, som kan være til god hjelp:

Håndbøker

Lover og avtaler

Skjemaer

Verving

Innleie

Kurs og konferanser