Et godt og systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) bidrar til lønnsomhet og styrker bedriftens omdømme. HMS-arbeidet er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø for den enkelte og for at bedriften skal nå sine mål.

Har du spilt ergonomispillet?

I ergonomispillet lærer du om ergonomiske prinsipper og hvordan du kan forbedre din hverdag på jobb, samt hvordan du kan forebygge skader og plager i fremtiden.

NB! Logg inn med «ny bruker», og velg «annen» når du får beskjed om å velge arbeidsgiver.

Ergonomiveilederne

I ergonomiveilederne finner du informasjon om typiske risikofaktorer i næringsmiddelindustrien, mulige konsekvenser og forslag til tiltak for å redusere risiko og konsekvens.

Nyttige lenker

HMS-portalen

Arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidstilsynet

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt fører til et bedre arbeidsmiljø.

Hvordan skape et godt arbeidsmiljø i næringsmiddelindustrien! – se filmen her

—————