Minstelønnssatsen fra 1. mai 2022 er kr. 199,78 pr. time for alle overenskomstområder.

Dine rettigheter som NNN-medlem er nedfelt i en hovedavtale og en lokal overenskomst som gjelder for din bedrift:

Hovedavtalen
Hovedavtalen LO-NHO 2022-2025
Overenskomster 2020–2022
Bryggerier og mineralvannfabrikker 2020 – 2022 (PDF)
Margarinfabrikkene 2020 – 2022 (PDF)
Vin- og brennevinsbransjen 2020 – 2022 (PDF)
Egg- og Fjærfekjøttindustrien 2020 – 2022 (PDF)
Kjøttindustrien 2020 – 2022 (PDF)
Sjokolade-, sukkervare- og snacksindustrien 2020 – 2022 (PDF)
Mat- og drikkevareindustrien 2020 – 2022 (PDF)
Møller og fôrblanderier 2020 – 2022 (PDF)
Idun 2020 – 2022 (PDF)
Baker- og konditorfagene 2020 – 2022 (PDF)
Baker- og konditorfagene – Virke 2020 – 2022 (PDF)
Mat- og drikkevareindustrien – Virke 2020 – 2022 (PDF)
Fiskeindustribedrifter 2020 -2022 (PDF)
Meieriindustrien 2020 – 2022 (PDF)
Melkebearbeidende industri 2020 – 2022 (PDF)
Utdrag av overenskomstene 2018–2020 med oversettelse til engelsk, polsk, litausk, russisk og slovakisk
Kjøtt (PDF)
Mat og drikke 2018 – 2020 (PDF)
Baker og konditor 2018 – 2020 (PDF)
Fisk (PDF)