Minstelønnssatsen fra 1. april 2021 er kr. 193,55 pr. time for alle overenskomstområder.

Dine rettigheter som NNN-medlem er nedfelt i en hovedavtale og en lokal overenskomst som gjelder for din bedrift:

Hovedavtalen

Overenskomster 2020 – 2022:

Utdrag av overenskomstene 2018-2020 med oversettelse til engelsk, polsk, litausk, russisk og slovakisk: