Søke på kurs eller konferanse?

Se oversikt over våre kurs og konferanser, og søk via vårt nettbaserte påmeldingsskjema.

Søk på kurs

Helgekurs

Klubb- og avdelingslederkonferanse

NNNs tillitsvalgtskolering

Lær deg å mestre arbeidslivets lover og avtaler. Unn deg selv og dine kollegaer å kunne dine rettigheter.
NNNs tillitsvalgtskolering består av fire trinn og er den grunnleggende skolering for tillitsvalgte. Kursene vil gi deg nødvendig kunnskap og ferdigheter du trenger som NNN-tillitsvalgt. Målet for kursene er å skape trygghet, motivasjon og inspirasjon i din rolle som tillitsvalgt.
Kursene avholdes på Sørmarka konferansehotell.
Alle kursene er gratis og du får dekket reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste i følge AOFs satser.

Trinn 1 – Grunnkurs
Trinn I er det første kurset i vår tillitsvalgtskolering. Kurset gir deg en innføring i NNNs historie og organisasjon, du får kjennskap til hva tillitsvalgtrollen innebærer, vite forskjellen på lov- og avtaleverk og få kjennskap til innhold i protokoller og referat.
Gjennomføring: Kurset er på 30 timer, med start mandag kl. 11.00 til torsdag kl. 13.30 på Sørmarka Konferansehotell.

Trinn 2 – Lover og avtaler
Trinn II vil gi deg innsikt i og forståelse for lover og avtaler i arbeidslivet, få kjennskap om IA-avtalen og tilrettelegging, samt innleiebestemmelser og sosial dumping.
Gjennomføring: Kurset er på 30 timer, med start mandag kl. 11.00 til torsdag kl. 13.30 på Sørmarka Konferansehotell.
Hvem kan delta: Søkere må ha gjennomført trinn 1 – Grunnkurs.

Trinn 3 – Organisasjonskunnskap
Trinn III skal gi deg økt innsikt i og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap og skape trygghet for selvstendig handling. Du skal forstå samspillet i et klubbstyre, møteledelse, taleteknikk og protokollskriving.
Gjennomføring: Kurset er på 30 timer, med start mandag kl. 11.00 til torsdag kl. 13.30 på Sørmarka Konferansehotell.
Hvem kan delta: Søkere må ha gjennomført trinn 2 – Lover og avtaler.

Trinn 3 – Organisasjonskunnskap

Trinn 4 – Forhandlingsteknikk
Trinn 4 vektlegger temaene forhandlinger, økonomi og kommunikasjon. Kommunikasjonsferdigheter trenes ved gjennomføring av øvelser i forhandlinger.
Gjennomføring: Kurset er på 35 timer, med start mandag kl. 11.00 til fredag kl. 13.30 på Sørmarka Konferansehotell.
Hvem kan delta: Søkere må ha gjennomført trinn 3 – organisasjonskunnskap.

Trinn 4 – Forhandlingsteknikk

 

Temakonferanse
Konferansen vil ta opp aktuelle næringspolitiske temaer og aktuelle temaer innenfor fagbevegelsen. Vi benytter både eksterne og interne innledere med etterfølgende debatt og plenumsdiskusjoner.
Gjennomføring: Start mandag kl. 11.00 til fredag kl. 13.30 på Sørmarka Konferansehotell.
Hvem kan delta: fortrinnsvis fylkeskoordinatorer, avdelingsledere, konserntillitsvalgte og hovedtillitsvalgte med god skolering og/eller erfaring som tillitsvalgt. Hovedverneombud og andre tillitsvalgte kan også søke.

Ungdomskonferanse
Hvert år arrangerer NNNs sentrale ungdomsutvalg ungdomskonferanse. Dette er et tilbud til ungdom som er nysgjerrige på NNN og LO. Målsettingen er å vekke interesse for faglig arbeid blant våre unge medlemmer. Vi benytter både interne og eksterne innledere. I tillegg velges medlemmer til det sentrale ungdomsutvalget på denne konferansen.
Gjennomføring: Fredag til søndag.
Hvem kan delta: Alle unge medlemmer under 35 år. Det forutsetter ingen krav til forkunnskaper.

Ungdomskonferansen 2017

Helgekurs/kortkurs
Flere klubber, avdelinger og fylker avholder egne kurs. Ta kontakt med din lokale tillitsvalgt for mer informasjon.
Ønsker avdelingen/klubben å avholde kurs kan dere lese mer om hvordan dere går frem her.

MoTo – medlems og tillitsvalgtopplæring
Utover forbundets egne kurs tilbyr AOF en rekke korte kurs gjennom MoTo. AOF avdelingene rundt om i landet gjennomfører kurs som tilbys NNNs medlemmer og tillitsvalgte.
Du melder deg på kurs hos AOF avdelingen i ditt fylke/region, og de sender søknad om stipend til oss, som gir tilsagn for stipend.
Det er inntil 2-3 NNN-medlemmer pr. MoTo kurs som får innvilget stipend. Innvilgelse/prioritering skjer etter ansiennitet/medlemskap i NNN, verv, bransje og kjønn.

> Les mer på AOF.no

AOFs toppskolering
Toppskoleringen er et tilbud til deg som har gjennomført tillitsvalgtskoleringen i NNN, og som ønsker et bedre grunnlag for å kunne utføre dine oppgaver som tillitsvalgt/verneombud.
Forbundet har egne innstillingskriterier i tillegg til at søker må ha fullført NNNs tillitsvalgtskolering.
For nærmere informasjon kontakt merete.helland@nnn.no.

> Les mer på AOF.no