Søke på kurs eller konferanse?

Se oversikt over våre kurs og konferanser, og søk via vårt nettbaserte påmeldingsskjema.

Søk på kurs

Helgekurs

Klubb- og avdelingslederkonferanse

NNNs tillitsvalgtskolering

Lær deg å mestre arbeidslivets lover og avtaler. Unn deg selv og dine kollegaer å kunne dine rettigheter.
NNNs tillitsvalgtskolering består av fire trinn og er den grunnleggende skolering for tillitsvalgte. Kursene vil gi deg nødvendig kunnskap og ferdigheter du trenger som NNN-tillitsvalgt. Målet for kursene er å skape trygghet, motivasjon og inspirasjon i din rolle som tillitsvalgt.
Kursene avholdes på Sørmarka konferansehotell.
Alle kursene er gratis og du får dekket reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste i følge AOFs satser.

Trinn 1 – Grunnkurs
Trinn I er det første kurset i vår tillitsvalgtskolering. Kurset gir deg en innføring i NNNs historie og organisasjon, du får kjennskap til hva tillitsvalgtrollen innebærer, vite forskjellen på lov- og avtaleverk og få kjennskap til innhold i protokoller og referat.
Gjennomføring: Kurset er på 30 timer, med start mandag kl. 11.00 til torsdag kl. 13.30 på Sørmarka Konferansehotell.

Trinn 2 – Lover og avtaler
Trinn II vil gi deg innsikt i og forståelse for lover og avtaler i arbeidslivet, få kjennskap om IA-avtalen og tilrettelegging, samt innleiebestemmelser og sosial dumping.
Gjennomføring: Kurset er på 30 timer, med start mandag kl. 11.00 til torsdag kl. 13.30 på Sørmarka Konferansehotell.
Hvem kan delta: Søkere må ha gjennomført trinn 1 – Grunnkurs.

Trinn 3 – Organisasjonskunnskap
Trinn III skal gi deg økt innsikt i og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap og skape trygghet for selvstendig handling. Du skal forstå samspillet i et klubbstyre, møteledelse, taleteknikk og protokollskriving.
Gjennomføring: Kurset er på 30 timer, med start mandag kl. 11.00 til torsdag kl. 13.30 på Sørmarka Konferansehotell.
Hvem kan delta: Søkere må ha gjennomført trinn 2 – Lover og avtaler.

Trinn 3 – Organisasjonskunnskap

Trinn 4 – Forhandlingsteknikk
Trinn 4 vektlegger temaene forhandlinger, økonomi og kommunikasjon. Kommunikasjonsferdigheter trenes ved gjennomføring av øvelser i forhandlinger.
Gjennomføring: Kurset er på 35 timer, med start mandag kl. 11.00 til fredag kl. 13.30 på Sørmarka Konferansehotell.
Hvem kan delta: Søkere må ha gjennomført trinn 3 – organisasjonskunnskap.

Trinn 4 – Forhandlingsteknikk

 

NNNs Temauke
NNNs Temauke i 2024 avholdes på Sørmarka Konferansehotell 4. – 8. november. Det er kun anledning til å delta på et kurs, men du kan prioritere 3 kurs som du ønsker å søke på. Gå til søknadsskjema.

Kurs 1: Tillitsvalgte i det store bildet – Hvilken rolle og påvirkning har tillitsvalgte i bedriftens og næringens rammebetingelser
Tid: 4. – 6. november
Målgruppe: tillitsvalgte som har fullført trinnskoleringen og/eller har lang erfaring som tillitsvalgt 

Kurs 2: Bedriftsdemokrati og konsernordninger – For tillitsvalgte som jobber i bedrifter som er en del av et konsern eller konsernlignende strukturer.
Tid: 4.  – 6. november
Målgruppe: tillitsvalgte som har fullført trinnskoleringen og/eller har lang erfaring som tillitsvalgt og  som jobber i bedrifter som er en del av et konsern eller konsernlignende strukturer.

Kurs 3: Kassererkurs – Kurset vil gi deg en innføring i kasserers ansvar, NNNs vedtekter, regnskap, budsjett, medlemskap, forsikringer og registrering i Brønnøysund.
Tid: 4. – 6. november
Målgruppe: Kasserere og andre styremedlemmer i klubb- eller avdelingsstyre

Kurs 4: Tillitsvalgte i det store bildet – Hvilken rolle og påvirkning har tillitsvalgte i bedriftens og næringens rammebetingelser
Tid: 6. – 8. november
Målgruppe: tillitsvalgte som har fullført trinnskoleringen og/eller har lang erfaring som tillitsvalgt 

Kurs 5: Pensjon – Folketrygden, obligatorisk tjenestepensjon (OTP og avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor
Tid: 6. – 8. november
Målgruppe: tillitsvalgte som har fullført trinnskoleringen og/eller har lang erfaring som tillitsvalgt 

Kurs 6: Oppfriskningskurs – En oppfriskning av praktisk klubbarbeid og en oppdatering på de mest sentrale lover og avtaler i arbeidslivet
Tid: 6. – 8. november
Målgruppe: tillitsvalgte som har fullført trinnskoleringen og/eller har lang erfaring som tillitsvalgt 

Ungdomskonferanse
Hvert år arrangerer NNNs sentrale ungdomsutvalg ungdomskonferanse. Dette er et tilbud til ungdom som er nysgjerrige på NNN og LO. Målsettingen er å vekke interesse for faglig arbeid blant våre unge medlemmer. Vi benytter både interne og eksterne innledere. I tillegg velges medlemmer til det sentrale ungdomsutvalget på denne konferansen.
Gjennomføring: Fredag til søndag.
Hvem kan delta: Alle unge medlemmer under 35 år. Det forutsetter ingen krav til forkunnskaper.

Ungdomskonferansen 2017

Helgekurs/kortkurs
Flere klubber, avdelinger og fylker avholder egne kurs. Ta kontakt med din lokale tillitsvalgt for mer informasjon.
Ønsker avdelingen/klubben å avholde kurs kan dere lese mer om hvordan dere går frem her.

MoTo – medlems og tillitsvalgtopplæring
Utover forbundets egne kurs tilbyr AOF en rekke korte kurs gjennom MoTo. AOF avdelingene rundt om i landet gjennomfører kurs som tilbys NNNs medlemmer og tillitsvalgte.
Du melder deg på kurs hos AOF avdelingen i ditt fylke/region, og de sender søknad om stipend til oss, som gir tilsagn for stipend.
Det er inntil 2-3 NNN-medlemmer pr. MoTo kurs som får innvilget stipend. Innvilgelse/prioritering skjer etter ansiennitet/medlemskap i NNN, verv, bransje og kjønn.

> Les mer på AOF.no

AOFs toppskolering
Toppskoleringen er et tilbud til deg som har gjennomført tillitsvalgtskoleringen i NNN, og som ønsker et bedre grunnlag for å kunne utføre dine oppgaver som tillitsvalgt/verneombud.
Forbundet har egne innstillingskriterier i tillegg til at søker må ha fullført NNNs tillitsvalgtskolering.
For nærmere informasjon kontakt merete.helland@nnn.no.

> Les mer på AOF.no