Landsstyret består av forbundsstyret og 12 representanter direkte valgt av landsmøtet, i alt 23 medlemmer. Landsstyret kommer sammen så ofte forbundsstyret finner det nødvendig og minst én gang hvert år (foto 2021)

Landsstyret skal behandle og foreløpig godkjenne årsmelding, regnskap og revisjonsberetning for foregående år, samt behandle og fastsette generelle retningslinjer for forbundets tariffpolitikk.

Ny sammensetning av landsstyret ble vedtatt på landsmøtet 2. desember 2021.

Dette blir det nye landsstyret:

 • Tor Arne Johansen (meieri)
 • Robert Kollevåg (mat- og drikkevareindustrien)
 • Ann Iren Karlsen (kjøtt)
 • Terje Utstrand (sjokolade)
 • Arne Larsen (vin- og brennevin)
 • Nina Hansen (fiskeindustri)
 • Anne Beth Sagland (meieri)
 • Jan-Vidar Hansen (bryggeri- og mineral)
 • Siv Rauset (kjøtt)
 • Jovita Vaitkute (mat- og drikkevare)
 • Trond Einar Pettersen (meieri)
 • Hans Stølan (fiskeindustri)

* Forbundsstyret er også en del av landsstyret