Landsstyret består av forbundsstyret og 12 representanter direkte valgt av landsmøtet, i alt 23 medlemmer. Landsstyret kommer sammen så ofte forbundsstyret finner det nødvendig, og minst én gang hvert år.

Landsstyret skal behandle og foreløpig godkjenne årsmelding, regnskap og revisjonsberetning for foregående år, samt behandle og fastsette generelle retningslinjer for forbundets tariffpolitikk.

Landsstyret
1.  Tor Arne Johansen, Oslo og Akershus/meieri
2.  Kenneth Johansen, Østfold/kjøtt
3.  Ingunn Ekremsæter, Sogn og Fjordane/baker
4.  Ann Iren Karlsen, Troms/kjøtt
5.  Robert Kollevåg, Hordaland/Toro
6.  Janne Halvorsen, Østfold/Idun
7.  Egil Torland, Rogaland/meieri
8.  Jan-Vidar Hansen, Oslo og Akershus/bryggeri
9.  Jon Erik Lyng, Telemark/mølle
10. Yngve Hansen, Nordland/fisk
11. Terje Utstrand, Sør-Trøndelag/sjokolade
12. Jovita Vaitkute, Vestfold/mat og drikke
 

Vararepresentanter:
1. Tonje Kåsene, Sør-Trøndelag/sjokolade (vara for 3 og 11)
2. Muhammad Akbar, Buskerud/mat og drikke (vara for 6 og 12)
3. Amer Kazmi, Oslo og Akershus/bakeri (vara for 1 og 8)
4. Nina Hanssen, Nordland/fisk (vara for 5 og 10)
5. Bjørn Johansen, Hedmark/kjøtt (vara for 2 og 4)
6. Arne Larsen, Oslo og Akershus/vin og brennevin (vara for 7 og 9)

Ansattes representant:
Unni Garcia