Landsstyret består av forbundsstyret og 12 representanter direkte valgt av landsmøtet, i alt 23 medlemmer. Landsstyret kommer sammen så ofte forbundsstyret finner det nødvendig, og minst én gang hvert år.

Landsstyret skal behandle og foreløpig godkjenne årsmelding, regnskap og revisjonsberetning for foregående år, samt behandle og fastsette generelle retningslinjer for forbundets tariffpolitikk.

Ny sammensetning av landsstyret ble vedtatt på landsstyremøte 20. juni 2019

Landsstyret
1.  Kenneth Johansen, Østfold / Kjøtt
2.  Ann Iren Karlsen Troms / Kjøtt 
3.  Robert Kollevåg, Hordaland / Toro
4.  Janne Halvorsen, Østfold / Idun
5.  Egil Torland, Rogaland / Meieri
6.  Jan-Vidar Hansen, Oslo og Akershus / Bryggeri
7.  Yngve Hansen, Nordland / Fisk
8.  Terje Utstrand, Trøndelag / Sjokolade
9.  Jovita Vaitkute, Vestfold /Mat og drikke
10. Bjørn Johansen, Hedmark / Kjøtt
11. Arne Larsen, Oslo og Akershus / Vin og brennevin
12. Nina Hansen, Nordland / Fisk
 
Vararepresentanter:

Erik Stangeland, Rogaland / Baker 
Urszula Wyrozumska, Telemark / Baker 
Lars Erik Gundersen, Østfold / Møller  
Muhammed Akbar, Buskerud / Mat og drikkevare  
Lizz Trine Amoroso, Møre og Romsdal / Meieri  
Masja Krogh, Finnmark / Fisk  

Ansattes representant:
Unni Garcia