Landsstyret består av forbundsstyret og 12 representanter direkte valgt av landsmøtet, i alt 23 medlemmer. Landsstyret kommer sammen så ofte forbundsstyret finner det nødvendig og minst én gang hvert år (foto 2023)

Landsstyret skal behandle og foreløpig godkjenne årsmelding, regnskap og revisjonsberetning for foregående år, samt behandle og fastsette generelle retningslinjer for forbundets tariffpolitikk.

Dette er landsstyret:

 • Robert Kollevåg (mat- og drikkevareindustrien)
 • Ann Iren Karlsen (kjøtt)
 • Terje Utstrand (sjokolade)
 • Arne Larsen (vin- og brennevin)
 • Nina Hanssen (fiskeindustri)
 • Anne Beth Sagland (meieri)
 • Jan-Vidar Hansen (bryggeri- og mineral)
 • Siv Rauset (kjøtt)
 • Jovita Vaitkute (mat- og drikkevare)
 • Trond Einar Pettersen (meieri)
 • Hans Stølan (fiskeindustri)
 • Kenneth Totland (Mat og drikke)

* Forbundsstyret er også en del av landsstyret