LANDSMØTE: NNN holder landsmøte hvert fjerde år. (Foto 2021)

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet og holdes hvert fjerde år.

Landsmøtet består av 185 valgte representanter og landsstyrets 23 medlemmer.

Ingen avdeling kan ha mer enn tre representanter. Likevel kan avdelinger med mer enn 600 medlemmer og som dekker med minst fire overenskomstområder, ha inntil fire representanter.

Landsmøtet skal:

  • Behandle og gjøre vedtak i alle saker som er satt opp på den vedtatte dagsorden.
  • Sluttbehandle årsberetning og årsregnskap for landsmøteperioden.

Les mer om landsmøter: