Informasjon om tariffoppgjøret

Lonnsoppgjor_2013_Foto_Torgny_HasasInformasjon om meklingsresultatet for LO–NHO.

• Generelt tillegg til alle på kr 0,75 per time fra 1. april 2013. (Tilsvarer ca kr 1500 i året.)

• Særskilt lavlønnstillegg på kr 1,40 per time fra 1. april 2013 til de overenskomstene som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, totalt kr 4300 i året.
(Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 406.000. 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 365.400)

• Totalt vil hver fjerde arbeidstaker få lavlønnstillegget.

• Lavlønnstillegget vil særlig komme kvinnene til gode. Rundt halvparten av de kvinnene som omfattes av oppgjøret vil få lavlønnstillegget.

 
Med dette vil alle grupper som omfattes av oppgjøret få sikret sin kjøpekraft.

Meklingsresultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsutvalget. LOs representantskap skal ta stilling til forhandlingsresultatet 16. april 2013.

Riksmeklingsmannens møtebok
Protokoll minstelønnsregulering

 

LO/NHO-overenskomster som får lavlønnstillegg:

 • Butikkoverenskomsten HK-NHO
 • Rammeavtalen – losse- lastearbeid – fastlønn
 • Sør- og Nord-Norgeavtalen
 • Bussbransjeavtalen
 • Serigrafioverenskomsten
 • AMB-overenskomsten
 • Egg- og fjærfekjøttindustrien
 • Havnetariffen
 • Vekteroverenskomsten
 • Mat- og drikkevareindustrien
 • Pleie- og omsorgsoverenskomsten
 • Service- og vedlikeholdsoverenskomstene (3 avtaler)
 • Bokbinderier
 • Naturbruk
 • Firitds- og aktivitetsavtalen
 • Teko-overenskomsten
 • Glass og keramisk industri
 • Parkeringsselskaper
 • Jordan
 • Vaskerier og renserier
 • Renholdsbedrifter
 • Bensinstasjoner (HK)
 • Hotell og restaurant – Riksavtalen
 • Landforpleiningsavtalen
 • Renhold i egen regi
 • Dyrepleiere og klinikkassistenter
 • Gartneri og hagebruk
2017-03-02T13:56:38+00:00 11. april 2013|