Medlemsfordeler

Medlemsfordeler 2017-10-23T09:43:21+00:00

Som fagorganisert kan du påvirke din egen arbeidsdag. NNN forhandler fram gode lønns- og arbeidsvilkår og gir trygghet for deg og kollegene dine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemskapet gir deg også en rekke goder som for eksempel gunstige forsikrings- og stipendordninger, blant annet:

 

 

 

Tariffestede fordeler

NNN er part i mange ulike overenskomster. I disse overenskomstene er det forhandlet fram mange fordeler, blant annet: 

Tarifflønn: Fast avtalt lønn som reguleres gjennom tariffoppgjør. NNN forhandler om lønn både sentralt og lokalt. Er du medlem av NNN og arbeider på et sted hvor det er opprettet tariffavtale, har du krav på tarifflønn og avtalefestet arbeidstid.

Arbeidstid: I Norge har vi lovfestet at man ikke skal ha noen høyere normal arbeidsuke enn 40 timer. NNN har forhandlet frem avtale om 37,5 timers arbeidsuke for NNN-organiserte der hvor det er opprettet tariffavtale.

Kvelds- og helgearbeid: Arbeidsmiljøloven har har ingen regler for hvor stort tillegg du skal ha for kvelds- og helgearbeid. NNN har forhandlet fram avtaler for medlemmene om ekstra tillegg når du må jobbe på kveldstid og i helgene.

Overtidsbetaling: Arbeidsmiljøloven gir deg rett til overtidsbetaling dersom du jobber over 40 timer i uken eller mer enn 9 timer pr. dag. NNN har forhandlet frem avtaler som gir deg bedre betingelser enn loven sier.

Avtalefestet pensjon: NNN-medlemskap gir deg mer valgfri pensjonsalder. Arbeider du på et sted med tariffavtale, har du rett til å gå av med pensjon fra det året du fyller 62 år. Men du kan selvsagt fortsette å jobbe lenger dersom du heller ønsker det.

Sluttvederlag: NNN har også vært med på å forhandle fram en sluttvederlagsordning. Denne kan du få nærmere opplysninger om ved å henvende deg direkte til NNN.

 

Hjelp fra tillitsvalgte og forbundet

Det er når du trenger oss mest at medlemskapet ditt gir deg mest igjen. Skulle du bli oppsagt, står du ikke alene. Du får hjelp og veiledning av fagbevegelsen.

Blir du usaklig oppsagt, får du hjelp av tillitsvalgt til å forhandle med arbeidsgiveren. Dersom dette ikke fører frem går fagforbundet ditt i forhandlinger med arbeidsgivers representanter på sentralt plan. 

Det er ikke bare ved oppsigelser man kan få hjelp og rådgivning. Ved endringer i stillingsinnhold, urettferdig behandling eller en konflikt med sjefen – da kan våre tillitsvalgte både gi råd og ta opp saker for deg. 

 

Støtte ved streik og lockout

LO-organiserte får støtte ved streiker og andre lovlige arbeidskonflikter. Dermed har du råd til å ta opp kampen med arbeidsgiverne når det står hardt mot hardt. Hvor mye du får i støtte varierer fra forbund til forbund. Hvert forbund har sitt eget kampfond. 

 

Hva koster et medlemskap?

Yrkesaktive medlemmer betaler 1,4 prosent av brutto lønn i kontingent. I tillegg kommer avdelingens egen kontingent (minimum 0,2 prosent).

Lærlinger har gratis medlemskap.

Studentmedlem: For studenter koster medlemskapet 250 kroner i halvåret. Ditt innbo- og løsøre er da forsikret. For å bli studentmedlem, må studiene være din hovedbeskjeftigelse og du må ikke ha arbeidsinntekt som overstiger Lånekassas grense for stipend. Tjener du mer enn det, kan du bli ordinært medlem i NNN. 

Meld deg inn her!