Overvåkning på arbeidsplassen

Har sjefen lov til å overvåke deg, hvilke regler gjelder egentlig? Det er laget en ny veileder om kontroll og overvåkning på arbeidsplassen.

Alle har krav på personvern og privatliv — også på jobb, dette er et grunnleggende prinsipp.

Kontroll og overvåking av ansatte handler i hovedsak om to motstridende interesser på arbeidsplassen: Arbeidsgiverens ønske om og behov for kontrolltiltak og arbeidstakerens arbeidsmiljø og personverninteresser.

Arbeidstilsynet, Datatilsynet og Petroleumstilsynet i samarbeid med partene i arbeidslivet har laget en ny veileder.  Veilederen er primært laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud, og vil blant annet gi en enkel innføring i medvirkningsprosessene. For eksempel at kontrolltiltak skal drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig, verneombudet skal tas med på råd, og arbeidsmiljøutvalget skal behandle planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet. Et grunnleggende prinsipp er at alle har krav på personvern og privatliv — også på jobb.  

Les veileder her:
Veileder om kontroll og overvåking

2017-03-02T13:56:23+00:00 6. februar 2017|