NNN vil avholde sitt 26.ordinære landsmøte 21. – 25. mars 2021 i Folkets hus, Oslo.

Forbundet har utarbeidet et debatthefte med bakgrunnsstoff som klubber og avdelinger kan bruke i arbeidet med å utarbeide forslag til landsmøtet.

I løpet av uken vil avdelingene og klubbene motta debattheftet samt informasjon om hvordan sende inn forslag.

Les debattheftet her.

For innsendelse av forslag vises det for øvrig til forbundets vedtekter §4.3:

«Avdelinger, landsstyret og forbundsstyret har rett til å fremme forslag for møtet. Forslagene fra avdelingene må være behandlet på medlemsmøtet, og må være kommet inn til forbundet innen fastsatt tidsfrist. Forslag til dagsorden, forretningsorden, og de innsendte forslag, skal sendes avdelingene senest 2 måneder før landsmøtet. Klubbene kan sende forslag til landsmøtet, under forutsetning av at kopi av forslagene er gjort kjent for den aktuelle avdeling før avdelingens medlemsmøte som behandler forslag til landsmøtet.»
Fordeling av delegater vil skje i henhold til forbundets vedtekter. Nærmere informasjon om dette og forslag med innstillinger vil bli sendt avdelingene i henhold til vedtektene – senest 2 måneder før landsmøtet.

Forslag til landsmøtet må være mottatt i forbundet innen 15.oktober 2020.

NNNs landsstyre vedtok i sitt møte 17.juni følgende foreløpige forslag til dagsorden for landsmøtet:
1. Landsmøtets åpning
2. Konstituering
3. Beretning 2017-2020
4. Muntlig beretning
5. Regnskap 2017-2020
6. Den faglige situasjonen
7. Den politiske situasjonen
8. Internasjonal solidaritet
9. Forbundets organisasjon
10. Forbundets vedtekter
11. Innkomne forslag
12. Bevilgninger
13. Valg
14. Uttalelser
15. Avslutning

Les hele rundskrivet og info om innsending av forslag her.

Flere debatthefter kan bestilles på vårt sentralbord. Tlf.: 23 10 29 60

Lykke til med debatten!

Med vennlig hilsen
Anne Berit Aker Hansen
Forbundsleder
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund