Å inkludere er mer enn ord – Framfylkingen


NNN har hatt besøk av Generalsekretær Tonje Tovik og prosjektmedarbeider Åsta Rohmann fra Framfylkingen.

Framfylkingen er LOs barne- og familieorganisasjon. De engasjerer oss både nasjonalt og internasjonalt. I Norge skaper de fritidsaktiviteter for barn og unge, og familier over hele landet. Det er omkring 30 lokallag og medlemmer i alle aldre.

– Vi regner oss som en «barnepolitisk organisasjon» nettopp fordi vi engasjerer oss i barnepolitiske saker og er opptatt av å følge FNs konvensjon om barns rettigheter. Vi er også en friluftsorganisasjon som ser det viktig å lære barn å bli glad i naturen og å ta vare på den, forteller Tonje Tovik som leder Framfylkingen.

Framfylkingens satsingsområder er:
Medbestemmelse
Menneskeverd og toleranse
Kampen mot barnearbeid
friluftsliv og miljø
Ansvar og lederutvikling
Kurs
Opplevelse
Samarbeid og medlemsutvikling

Aktivitetene i Framfylkingen er forskjellige, alt etter hva lagene og medlemmene bestemmer. Men noen fellesnevnere kan nevnes; turer, friluftsliv, teater og kultur, sang, og forming.

Tonje og Åsta (på bildet) ønsker mer aktivitet og flere lokallag/Framlag. Gå inn på hjemmesiden deres for mer informasjon og for å bli medlem.

Publisert: 16. november 2023|Kategori: Informasjon, Organisasjon|

Del:

Kommende arrangementer: