Arbeids- og sosialdepartementet inngikk i samarbeid med partene i arbeidslivet, i desember 2018, en ny IA-avtale for 2019- 2022.
På onsdag møttes NHO MD, Sjømat Norge og NNN, med ledere og medlemmer i bedriftene til første samling i programmet.

 

Per Einar Johansen fra Fatland, en av bedriftene som er med i bransjeprogrammet.

Partene i arbeidslivet er blitt enige med staten om en ny avtale om et inkluderende arbeidsliv. Nå vil man utvide ordningen med utvidet egenmelding for sykdom til å gjelde for alle bedrifter.

I henhold til IA-avtalen skal innsatsen målrettes mot bransjer og sektorer som har potensiale for å redusere sykefravær og frafall. For på den måten bidra til å nå de nasjonale målene for IA-avtalen.

Det er valgt ut følgende syv bransjer til programmet:
• Byggenæringen (BNL)
• Næringsmiddelindustrien (NHO Mat og Drikke, Sjømat Norge og NNN)
• Norsk Industri og Norsk Olje og Gass
• Persontransport (Spekter) Her deltar NHO Transport
• Sykehusene (Spekter)
• Barnehager (KS)
• Sykehjem (KS) Her deltar NHO Service og Handel

Bransjeprogrammene skal gjennomføres i samme tidsrom som IA-avtalens periode, 2019- 2022.

På onsdag møttes de til første samling på Thon Hotel Vika i Oslo, med bedrifter fra hele landet.

– Målet er å redusere sykefraværet og hindre frafall i arbeidslivet, forteller programansvarlig i NNN Grete Troset Salberg.

Grete Troset Salberg – programansvarlig NNN

– Deltakerne jobbet i grupper for sammen å finne mål og tiltak, hva har bedriften erfaring med og behov for, sier Grete Troset Salberg, og forteller videre at nå skal deltakerne reise tilbake og lage prosjektgrupper på egen bedrift.
Bedriftene skal gjennom samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte, verneombud og de ansatte finne egnede virkemidler og metoder for å redusere sykefravær, frafall og på den måten øke sysselsettingen.

– Mange bedrifter skal besøkes i perioden, og ved neste samling blir det spennende å høre hvilke planer deltakerne har utarbeidet. Neste samling er i mars, avslutter hun.

Anne Brit Slettebø NHO MD i samtale med Endre Kristiansen Lerøy Norway Seafoods AS Båtsfjord

Fra næringsmiddelindustrien er det NHO Mat og Drikke, Sjømat Norge og NNN som er med.
Anne Brit Slettebø er prosjektleder, NHO Mat og Drikke er prosjekteier.

For mer informasjon om bransjeprogrammet, ta kontakt med Grete Troset Salberg på tlf.: 906 78 463, eller e-post: grete.troset.salberg@nnn.no

Les hele IA-avtalen for 2019-2022 her.