Det tok en snau arbeidsdag å forhandle ferdig årets sentrale lønnstillegg for alle tariffavtalene LO har med Samfo.
For NNN gjelder dette to avtaleområder for Goman bakeriene og Røra Fabrikker.

Første oppgjør som forbundssekretær
Ingunn Ekremsæter har lang fartstid med tariffoppgjør for Baker- og konditorfagene, men dette er første for LO-Samfo.

– Det var spennende å lære gangen i dette oppgjøret, det er ikke veldig annerledes enn Baker- og konditorfagene, men dette var mitt første oppgjør som forbundssekretær, sier en fornøyd Ingunn Ekremsæter.

Følger malen
Forhandlingene endte med samme resultat som forhandlingene med NHO som ble avsluttet i begynnelsen av april.

Fra 1.april gis det et tillegg på kr 2,50 per time til alle arbeidstakere omfattet av følgende overenskomster:
– Overenskomst for Baker- og konditorfagene mellom SAMFO og NNN
– Overenskomst for Konservesfabrikker/AS Røra Fabrikker mellom SAMFO og NNN

Da begge disse overenskomstene har et lønnsgjennomsnitt som ligger over 90 % av industriens lønnsgjennomsnitt gis det ikke lavlønnstillegg.

Lokale lønnsforhandlinger skal gjennomføres på vanlig måte i henhold til den enkelte bedrifts økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

Iverksettelse av tilleggene og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger må vente til oppgjøret er godkjent av LOs representantskap 23.april.

Sliterordningen
I forbindelse med oppgjøret ble avtalen om den nye «sliterordningen» ferdigstilt. Den tas inn som bilag i overenskomstene og gjelder fra 1.januar 2019. Sluttverlagsordningen opphører fra samme dato.

Protokoll fra forhandlingene

Minstelønna i tariffavtalene øker
I henhold til bestemmelsen om minstelønnsregulering i overenskomstene skal alle minstelønnssatser økes med kr. 3,- per time fra 1.april.
Ny minstelønn for voksne arbeidere blir etter dette kr. 183,70 per time. Det generelle tillegget er inkludert i minstelønnshevinga.

Protokollen om minstelønnsregulering