Billigere å være fagorganisert fra nyttår


Fagforeningsfradraget ble fra 1. januar økt fra kr 5.800 til kr 7.700.  Dette betyr at det koster mindre å være organisert.

Fra nyttår ble det billigere å være fagorganisert. Skattefradraget man får for å være fagorganisert øker til 7.700 kroner, som er en fordobling siden 2021.

Det vil i praksis si at man kan trekke alt eller det meste man betaler i fagforeningskontingent fra skatten.

Her er regnestykket vårt – om du er medlem i NNN.

Inntekt
Kontingent til forbundet (1,4%)
Kontingent til avdelingen (0,2%)
Bruttokontingent per år
Skattefritak kr 7.700
(22% i 2023)
Fritidsforsikring
Grunnforsikring
Innboforsikring
LOfavør Advokatforsikring
Sum fordeler
kr 450.000
kr      6.300
kr         900
kr     7.200

kr      1.694
kr        396 *
kr        648*
kr      2.581 **
kr     4.680 ***
kr     9.999

Ved individuelt kjøp av forsikring
** Innboforsikring, ubegrenset forsikringssum
*** Uorganiserte må betale kr 4.680 i året for advokatforsikring

Publisert: 10. januar 2023|Kategori: Informasjon|

Del:

Kommende arrangementer: