Til nyttår går Brit Elen Myrvang av med pensjon, etter nesten 37 sammenhengende år i NNN. I går mottok hun «Medaljen for lang og tro tjeneste». 

Medaljen for lang og tro tjeneste er en anerkjennelse til arbeidstakere med minst 30 år hos samme arbeidsgiver. Den er en unik, tradisjonsrik påskjønnelse som bedriften kan benytte for å vise at man verdsetter erfaring og stabilitet.

– Vi kjenner ingen som tidligere har mottatt denne anerkjennelsen, men vi er ikke i tvil denne hederen fortjener hun virkelig, sier Jan-Egil Pedersen og overrekker medaljen til Brit.
Hun har vært alfa og omega for oss, vi valgte er bakere, pølsemakere, bryggere osv. og har ingen stor erfaring med administrative oppgaver. Brit kan alt på dette kontoret, uansett så har hun full oversikt.


Samme område

NNN flyttet fra Lilletorget til Youngskvartalet i november og fra vinduet i 6. etasje ser vi rett over til kontorene i Arbeidersamfunnets plass hvor hun begynte i 1982.

– Før jeg begynte i NNN jobbet jeg i Oslo Arbeiderparti, der var jeg i 8 år, men i 1982 ble jeg spurt om å begynne i forbundet – jeg ble headhuntet, sier hun og ler. Det het ikke headhuntet da, men det var jo det hun ble.

– Jeg begynte som kasserer, det var tittelen den gangen, ansatt på kassakontoret. Vi var mange flere ansatte på forbundskontoret, alt ble jo bokført for hånd, alt måtte regnes sammen med regnemaskin. Takk og lov for Excel sier Brit og ler.
De siste årene i NNN har jeg vært både kontor- og regnskapsleder, så oppgavene og utfordringene har kommet med årene, men det synes jeg gøy. Brit Elen har arbeidet for fire forbundsledere gjennom disse årene.

Revolusjon
– Medlemsarkivet på 80-tallet var pappkort i store skuffer i et metallskap, det har vært en rivende utvikling. Det var rene revolusjonen da vi fikk PC og regnskaps- og lønnssystemer. Det var omfattende omstilling, men utviklingen de siste årene har gjort det så mye enklere å jobbe innenfor kontoryrket sier hun.

Mye buss
– Jeg har dagpendlet til Sarpsborg i 21 år. Den siste flyttingen av kontoret har ikke gjort en forskjell i reiseveien sier hun og ler, nå har jeg har arbeidet i Oslo sentrum i 45 år.
Brit starter sin pensjonstilværelse 1. januar, da blir det mindre busskjøring sier hun lattermildt, men mer togkjøring. Brit har nemlig kjæreste i Egersund, så nå blir det enda flere togturer fremover – vestover med toget til sin kjære.

Vi kommer til å savne Brit på kontoret, alltid et svar, alltid blid og lattermild, vi ønsker henne en fantastisk tid fremover som pensjonist.