NNN og NHO Mat og drikke kom ikke til enighet i forhandlingene, og brudd er et faktum torsdag kveld.

– Etter to dagers forhandlinger måtte vi bare konstatere at det har skjedd lite i forhold til de kravene vi har stilt, sier bransjeansvarlig og forhandlingsleder for NNN, Ann Elise Hildebrandt.

Forhandlingene går nå til mekling. Mekling gjennomføres den 8. og 9. oktober 2020.

Kontaktinfo Ann Elise Hildebrandt, Mobil: +47 907 44 011. 
E-post: ann.elise.hildebrandt@nnn.no

Forhandlingsutvalget for Bryggeri og mineralvannfabrikker: Andreas J. Aspevold, Voss Production, bransjesekretær Ann-Solveig Sørensen, Jan Mære, Hansa CB, Roar Ellingvåg, Ringnes, Jan Vidar Hansen, Coca Cola, Roar Ellingvåg, Ringnes, Erik Torkelsen, Ringnes og bransjeansvarlig Ann Elise Hildebrandt.