Etter nesten tre år med forhandlinger om en EWC-avtale, forlot ledelsen i Coca-Cola forhandlingsbordet på onsdag, og ingen avtale er signert.

EWC er en europeisk avtale innen et konsern som har bedrifter i flere land i Europa.
Denne avtalen skal sikre de ansattes rett til drøftelser og informasjon der beslutninger fattes i konsernet. (se faktaboks)

Brøt forhandlingene
Etter nesten tre års forhandling brøt ledelsen forhandlingene da de ansattes representanter nektet å undertegne et uakseptabelt forslag fra konsernet.

Siden etableringen av Coca-Cola European Partners CCEP (den europeiske delen av Coca-Cola) som ble etablert i 2016, har fagforeninger protestert mot de stadige kravene om nedbemanning og økt fleksibilitet.

I løpet av de siste 2,5 årene har mer enn 2500 arbeidsplasser blitt borte, noe som tilsvarer omtrent 10% av CCEPs totale arbeidsstyrke på det tidspunktet det ble opprettet.

Ann Elise Hildebrandt, bransjeansvarlig i NNN

– Selskapet snakker fint i sine festtaler om sine miljømessige og sosiale forpliktelser, men dette viser at det kun er profitt alene som styrer, sier forbundssekretær Ann Elise Hildebrandt, som er ansvarlig for bransjen i NNN.

Lange forhandlinger
Det har gått nesten tre år gått siden EWC-forhandlingene startet, og ledelsen fortsetter å foreslå en avtale som frarøver arbeidstakere fra å bli hørt om selskapets beslutninger. På siste møtet den 22. mai insisterte selskapet på et forslag som er uakseptabelt.

CCEP ledelsen krevde at EWC skulle informeres og konsulteres:
– bare når minst 468 personer ble påvirket i minst to land
– bare når tap av jobber eller restrukturering skjer samtidig i flere land

Hva betyr dette
Jan-Vidar Hansen, Coca-Colas representant fra Norge i EWC er fortvilt.
– Involvering fra de ansatte er helt nødvendig, vi kan ikke bare se på at konsernledelsen tar beslutninger som gjør at mange mister jobber, får dårligere forhold/vilkår og at det ikke lyttes til de ansatte. Hver arbeidstaker teller, og vi kan ikke akseptere den fremlagte avtalen.

– Vi er klare for å møtes til forhandlinger igjen, vi må få til en avtale som er best mulig for alle parter, avslutter Jan-Vidar Hansen.

Hva er EWC
Forkortelsen står for Europeisk Work Councils (på norsk Europeisk samarbeidsutvalg, ESU).
Dette er et EU-direktiv (2009/38) som i hovedsak sier at en må være en EU – stat eller EØS – stat med minst 1000 ansatte hvorav det må være minst 150 ansatte i minst 2 land.
Forankringen i et EWC vil alltid følge det landet hvor selskapet har sitt hovedkvarter, det betyr at dersom det er et norsk selskap vil en finne direktivet i Hovedavtalen tilleggsavtale VII.

• Representanter til EWC velges ut fra de enkelte land i henhold til det enkeltes land regelverk/lov.

• Hovedhensikten med EWC er at de ansatte skal få informasjon som omhandler to eller flere land på et så tidlig mulig tidspunkt slik at de kan sette seg inn i og komme med innspill til ledelsen.
• Hele direktivet er her tilgjengelig på svensk: EWC

Foto forside: Jan-Vidar Hansen (tatt av Jo Hestnes)