Da koronakrisen satte inn endret regjeringen reglene for dagpenger. De første 20 dagene vil de permitterte motta ytelse som tilsvarer 100% lønn. Arbeidsgiver skal betale for 2 dager, mens NAV betaler for 18 dager. Dette gjelder ikke for ansatte i fiskeindustrien.

De ansatte i fiskeforedlingsbedrifter får ikke de samme rettighetene som permitterte i andre bransjer.

Brev til departementet
Nå har NNN og Sjømat Norge sendt brev til Arbeids- og Sosialdepartementet og Fiskeri og Næringsdepartementet med et krav om at det må være de samme reglene for ansatte i denne industrien.
Når årsak til permittering er Covid-19 bør reglene også gjelde her. Begge organisasjoner har fått svar som man ikke kan være fornøyd med, det utelukkes nemlig ansvar for fiskeindustrien. Det sies at ansatte i fiskeindustrien ikke skal gå under de samme reglene som ansatte i det øvrige næringslivet, dette begrunnes med at fiskeindustrien er unntatt permitteringslønnsloven.

Urettferdig

– Vi reagerer kraftig på dette, det er skammelig at permitterte i fiskeindustrien ikke skal få samme ytelser som andre permitterte når årsaken er koronarelatert, sier en skuffet Ann Solveig Sørensen som er bransjeansvarlig i NNN.

NNN ber nå om at Arbeids- og Sosialdepartementet revurderer sitt standpunkt slik at ansatte i fiskeindustrien kan få dagpenger tilsvarende full lønn i 18. dager.

Vi forventer at departementet snarlig finner en løsning på dette!