Partene kom til enighet i de ordinære forhandlingene den 12. og 13. oktober om følgende nye punkter i tariffavtalen til Mat- og Drikkevareindustrien.

Det gis et generelt tillegg på kroner 0,50 fra 1. mai.

Minstelønnssatsen øker med kroner 5,60 pr. time til kroner 189,30, inkludert det generelle tillegget, fra 1. mai.

Fagarbeidertillegget er hevet med kroner 0,75 pr. time til kroner 12,- fra 1. oktober. Økningen gis ikke utgående effekt.

Vi har fått en presisering av daglig arbeidstid i overenskomsten og sikret fortsatt lokal forhandlingsrett på spørsmål knyttet til arbeidstid.

Det tas inn en bestemmelse i overenskomsten om at bedriftene ikke har anledning til å forskjellsbehandle de ansatte når det gjelder forskuttering av sykepenger.
Oppgjøret er i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget.

– Vi er fornøyd med at vi har fått gjennom viktige krav for bransjen, sier forhandlingsleder i NNN, Grete Troset Salberg.

Enighetsprotokoll

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler forhandlingsresultatet, som går ut til uravstemning med svarfrist den 20. november.

Foto forhandlingsutvalg: 
Eivind Fossum, Hoff Sundnes, bransjesekretær Ann Elise Hildebrandt, Forhandlingsleder Grete Troset Salberg, Robert Kollevåg, OFN avd Toro Arna,
Ole Petersen, Findus Hedrum, Per Terje Lindal Skolem, Mills Drammen og
Bente Sandve, Fjordkjøkken